Документ 199-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.10.2002
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.11.2002. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про порядок
виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 51, ст.370 )

З метою сприяння захисту конституційних прав українських
дітей за кордоном Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про порядок виїзду з України і
в'їзду в Україну громадян України" ( 3857-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1994 р., N 18, ст. 101) такі зміни:
1) абзац другий частини першої статті 4 після слів "для
участі в заходах якої здійснюється виїзд" доповнити словами "а
також у разі виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої
іноземцями дитини - громадянина України";
2) частину першу статті 5 доповнити реченнями такого змісту:
"У разі виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої
іноземцями дитини - громадянина України для неї оформляється
паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Термін його
оформлення - до десяти робочих днів".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 жовтня 2002 року
N 199-IVвгору