Документ 1987-VIII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.03.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.04.2017. Подивитися в історії? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про фінансове оздоровлення державного підприємства "Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 21, ст.242)

З метою створення умов для стабілізації виробництва у галузі ракетобудування і забезпечення виконання Україною зобов’язань, передбачених міжнародними договорами України з питань космічної діяльності, а також для забезпечення подальшого розвитку цієї галузі під час вимушеної переорієнтації напрямів міжнародного співробітництва у сфері космічної діяльності та відновлення оборонної складової галузі Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про фінансове оздоровлення державного підприємства "Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 4, ст. 11) такі зміни:

1) абзаци другий - п’ятий статті 1 замінити одним абзацом такого змісту:

"підприємство погашає заборгованість перед державою щокварталу рівними частинами протягом 10 років, починаючи з 2020 року, відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України плану розвитку підприємства, погодженого з Комітетом Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва. На суму заборгованості не нараховуються відсотки. Відсотки, нараховані на суму заборгованості на день прийняття цього Закону, сплачуються в порядку, передбаченому для сплати заборгованості. Штрафні санкції, нараховані на день прийняття цього Закону, списуються";

2) доповнити статтею 2-1 такого змісту:

"Стаття 2-1. Кабінету Міністрів України забезпечити, починаючи з 2017 року, державне підприємство "Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова" державними замовленнями, у тому числі державними оборонними замовленнями, виходячи з можливостей державного бюджету".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
23 березня 2017 року
№ 1987-VIII
вгору