Документ 1987-III, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.08.2012, підстава - 5083-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо державної реєстрації суб'єктів
підприємницької діяльності
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 46, ст.397 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20,
N 21-22, ст.144
Законом
N 5083-VI ( 5083-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 33, ст.435 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 }
2. Частину другу статті 52 Закону України "Про господарські
товариства" ( 1576-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1991 р., N 49, ст. 682; 1994 р., N 3, ст. 11; 1995 р., N 14,
ст. 93) викласти у такій редакції:
"До моменту реєстрації товариства з обмеженою
відповідальністю кожен з учасників зобов'язаний внести до
статутного фонду не менше 30 відсотків вказаного в установчих
документах вкладу. Внесення до статутного фонду грошей
підтверджується документами, виданими банківською установою".
{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 5083-VI ( 5083-17 ) від 05.07.2012 }
у частині другій цифри "15-16" замінити цифрами "15-17".
II. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Суб'єкти підприємницької діяльності, створені в
організаційних формах, не передбачених законами України, державна
реєстрація яких проведена до набрання чинності цим Законом,
зобов'язані привести організаційну форму у відповідність з
вимогами законів України протягом п'яти років після набрання
чинності цим Законом. При цьому плата за перереєстрацію не
справляється.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 вересня 2000 року
N 1987-IIIвгору