Документ 1986-IV, действует, текущая редакция — Принятие от 08.09.2004
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 12.10.2004. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Конвенції Міжнародної
організації праці N 129 1969 року про
інспекцію праці в сільському господарстві
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 1, ст.12 )

Конвенцію Міжнародної організації праці N 129 1969 року про
інспекцію праці в сільському господарстві ( 993_114 ), прийняту
25 червня 1969 року, ратифікувати (додається*).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 8 вересня 2004 року
N 1986-IV
___________________
* Додається до оригіналу.вверх