Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. N 303
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.10.19991984
Документ 1984-99-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.01.2011, підстава - 1236-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 жовтня 1999 р. N 1984
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1236 ( 1236-2010-п ) від 27.12.2010 }
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 1 березня 1999 р. N 303

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
1 березня 1999 р. N 303 ( 303-99-п ) "Про затвердження Порядку
встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього
середовища і стягнення цього збору" (Офіційний вісник України,
1999 р., N 9, с. 347) такі зміни:
1) у пункті 15 Порядку встановлення нормативів збору за
забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього
збору, затвердженого зазначеною постановою, слова "на підставі
документальних перевірок" виключити;
2) у додатку 1 до постанови:
у таблиці 1.1 "Нормативи збору, який справляється за викиди
основних забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення"
цифри "1376" замінити цифрами "422";
четвертий рядок таблиці 1.9 "Нормативи збору, який
справляється за розміщення відходів" викласти у новій редакції:
"IV малонебезпечні, 0,2
у тому числі нетоксичні відходи
гірничодобувної промисловості 0,02".
2. Установити, що нормативи збору, які справляються за
розміщення нетоксичних відходів та за викиди марганцю і його
сполук підприємствами гірничодобувної та феросплавної галузі,
застосовуються з 1 січня 1999 року.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 33вгору