Документ 1982-2010-р, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.01.2012, підстава - 1390-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 12 жовтня 2010 р. N 1982-р
Київ
Про затвердження плану заходів щодо
виконання Концепції реалізації державної
політики з нормативного забезпечення
будівництва в Україні на період до 2015 року
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1390 ( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }

1. Затвердити план заходів щодо виконання Концепції
реалізації державної політики з нормативного забезпечення
будівництва в Україні на період до 2015 року, схваленої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 р.
N 1436 ( 1436-2010-р ) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 55,
ст. 1874), що додається.
2. Міністерству регіонального розвитку та будівництва, іншим
центральним органам виконавчої влади забезпечити виконання плану
заходів, затвердженого цим розпорядженням, у межах бюджетних
призначень на відповідний рік.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 59

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2010 р. N 1982-р
ПЛАН
заходів щодо виконання Концепції реалізації
державної політики з нормативного забезпечення
будівництва в Україні на період до 2015 року
( 1436-2010-р )

------------------------------------------------------------------ | Найменування заходу | Відповідальні за |Строк виконання| | | виконання | | |------------------------+-----------------------+---------------| |Перегляд державних |Мінрегіон | 2012 рік | |стандартів колишнього | | | |Радянського Союзу (за | | | |позначкою ГОСТ) у галузі| | | |будівництва та | | | |промисловості | | | |будівельних матеріалів | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |Перегляд будівельних |Мінрегіон разом із | 2015 рік | |норм і правил колишнього|заінтересованими | | |Радянського Союзу (за |міністерствами та | | |позначками СНиП та СН) |іншими центральними | | | |органами виконавчої | | | |влади | | |------------------------+-----------------------+---------------| |Запровадження системи |Мінрегіон | -"- | |державних будівельних | | | |норм і стандартів, що | | | |діятимуть до завершення | | | |гармонізації нормативної| | | |бази з питань | | | |будівництва з | | | |нормативною базою | | | |Європейського Союзу | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |Підвищення питомої ваги |Мінрегіон разом із | -"- | |стандартів, |заінтересованими | | |гармонізованих із |міністерствами та | | |стандартами |іншими центральними | | |Європейського Союзу, до |органами виконавчої | | |30 відсотків |влади | | |------------------------+-----------------------+---------------| |Запровадження системи |Мінрегіон | 2011 рік | |оцінки відповідності | | | |згідно з Технічним | | | |регламентом будівельних | | | |виробів, будівель і | | | |споруд, затвердженим | | | |постановою Кабінету | | | |Міністрів України від | | | |20 грудня 2006 р. N 1764| | | |( 1764-2006-п ) | | | |------------------------+-----------------------+---------------| |Ініціювання прийняття |Мінрегіон | 2015 рік | |Міжурядовою радою по | | | |співробітництву в | | | |будівельній діяльності | | | |держав - учасниць СНД | | | |Рамкової двосторонньої | | | |угоди про взаємне | | | |визнання державами | | | |результатів роботи з | | | |оцінки відповідності | | | |будівельних виробів | | | ------------------------------------------------------------------
{ План заходів із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1390
( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }вгору