Документ 1981-III, попередня редакція — Редакція від 01.09.2001, підстава - 2341-III
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Кримінального,
Кримінально-процесуального кодексів України і
Кодексу України про адміністративні правопорушення
у зв'язку з посиленням відповідальності за незаконне
заволодіння транспортними засобами
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 45, ст.389 )
 
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
( Стаття 1 розділу I втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
 
     2. У Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ):
 
     1) у частині другій статті 112 після цифр "194" доповнити цифрами "194-1", а слова і цифри "частинами 2 і 3 статті 215-3, статтями" замінити цифрами "215-3";
 
     2) у статті 425 слова і цифри "частиною 1 статті 215-3" виключити.
 
     3. У назві та частині другій статті 121-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова "та підробка номерів агрегатів транспортних засобів", "або підробка номерів агрегатів транспортних засобів" виключити.
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                    Л.КУЧМА 
м. Київ, 21 вересня 2000 року
N 1981-IIIвгору