Про здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.1995198
Документ 198-95-п, поточна редакція — Редакція від 15.06.2018, підстава - 455-2018-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 20 березня 1995 р. N 198
Київ
 
Про здійснення екологічного контролю
в пунктах пропуску через державний кордон
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 704 ( 704-97-п ) від 28.06.97 N 1788 ( 1788-2001-п ) від 28.12.2001 N 433 ( 433-2002-п ) від 29.03.2002 N 499 ( 499-2009-п ) від 21.05.2009 N 1030 ( 1030-2011-п ) від 05.10.2011 N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 N 953 ( 953-2015-п ) від 13.10.2015 N 455 ( 455-2018-п ) від 06.06.2018 }

 
     Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
 
     1. Державній екологічній інспекції забезпечити здійснення у пунктах пропуску через державний кордон:
 
     1) екологічного контролю (крім випадків здійснення екологічного контролю посадовими особами митних органів у формі попереднього документального контролю) повітряних та наземних транспортних засобів (крім легкових автомобілів), товарів згідно з переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України.
 
     Екологічний контроль водних транспортних засобів здійснюється у разі, коли із судна скидаються видимі плавучі частки або виникають видимі сліди нафти, нафтовмісних або інших забруднюючих речовин у районі скидання, що призвело до фактичного погіршення якості води відповідно до фонових показників якості води в районі водокористування;
 
     2) радіологічного контролю товарів, що визначаються Кабінетом Міністрів України, наземних транспортних засобів (крім легкових автомобілів та наземних транспортних засобів, щодо яких комплексами автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів не виявлено перевищення природного радіаційного фону).
 
     Комплекси автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів повинні автоматично оповіщувати про перевищення природного радіаційного фону (в місці встановлення) за гамма-випромінюванням на 20 відсотків та виявлення нейтронного випромінюванням.
 
     Екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон здійснюється державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища (крім випадків здійснення екологічного контролю у формі попереднього документального контролю).
 
     Плата за здійснення екологічного контролю, в тому числі радіологічного, включається до складу єдиного збору в пунктах пропуску через державний кордон у розмірі, визначеному законодавством. Забороняється вимагати від суб’єктів господарювання внесення будь-яких інших платежів, зокрема перерахування внесків до різних фондів.
 
     Під час транзитних перевезень екологічний контроль вантажів здійснюється:
 
     у місцях їх перевантаження на території України;
 
     у пунктах пропуску через державний кордон у разі перевезення небезпечних речовин і небезпечних відходів.
{ Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 953 ( 953-2015-п ) від 13.10.2015 }
 
     2. Затвердити перелік пунктів пропуску через державний кордон, на яких здійснюватиметься екологічний контроль, з поетапним введенням у дію в 1995 - 2000 роках згідно з додатком.
 
     3. Державному митному комітетові, Міністерству транспорту, Державному комітетові у справах охорони державного кордону України разом з виконкомами обласних Рад народних депутатів виділити службові приміщення площею до 20 кв. метрів на діючих та новостворюваних митницях для працівників служби екологічного контролю.
 
     4. Міністерству охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки у місячний термін розробити Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон.

 
     Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України           Є. МАРЧУК 
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 березня 1995 р. N 198
( Додаток в редакції Постанови КМ N 704
( 704-97-п ) від 28.06.97 )
ПЕРЕЛІК
пунктів пропуску (митних постів) через державний кордон,
у яких здійснюватиметься екологічний контроль
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
     |      |      |      |Чисель-|Триваліс-
     |  Назва  | Вид пункту| Статус  |ність |ть роботи
     |  пункту  | пропуску | пункту  |праців-| пункту
     | пропуску |      | пропуску |ників |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
               1997 рік
Автономна Сімферополь- авіаційний міжнародний   4  цілодобо- 
Республіка аеропорт во
Крим
Аеродром "-" міждержавний 4 "-"
Кача
Ялтинський пасажирсь- міжнародний 3 "-"
морський кий
торговельний
порт
Феодосійський вантажний "-" 3 "-"
морський
торговельний
порт
Севастополь- пасажирський, 4 "-"
ський морський вантажний
торговельний
порт
Севастополь- вантажний "-" 4 "-"
ський
морський
рибний порт
Керченський "-" "-" 6 "-"
морський порт
Камиш-Бурун
Керченський "-" "-" 4 8 годин
рибний порт
Керченський "-" "-" 4 цілодобо-
морський тор- во
говельний
порт
Євпаторійсь- пасажирсь- міжнародний 3 цілодобо-
кий морський кий, во
порт вантажний
Порт "Чорно- спеціальні "-" 3 "-"
морськ" перевезення
Крим поромна "-" 5 "-"
переправа
Області:
Вінницька Вінниця- авіаційний міждержавн- 3 8 годин
аеропорт ий
Могилів-По- залізничний міжнародний 5 цілодобо-
дільський во
Могилів-По- автомобіль- "-" 5 "-"
дільський ний
Студене "-" "-" 5 "-"
(Болган)
Бронниця "-" міждержавн- 6 "-"
ий
Ямпіль поромна міжнародний 4 "-"
переправа
Цекинівка "-" "-" 4 "-"
Волинська Заболоття залізничний "-" 5 "-"
Ягодин "-" "-" 5 "-"
Лудин "-" "-" 4 "-"
Устилуг автомобіль- міждержав- 8 "-"
ний ний
Дольськ "-" "-" 3 8 годин
Піща "-" "-" 4 цілодобо-
во
Пулемець "-" міжнародний 3 8 годин
Доманове "-" "-" 8 цілодобо-
во
Ягодин автомобіль- міжнародний 8 "-"
ний,
пішохідний місцевий
Дніпропет- Дніпро авіаційний міжнародний 3 8 годин
ровська
Кривий Ріг "-" "-" 3 "-"
аеропорт
Донецька Донецьк- "-" "-" 3 "-"
аеропорт
Маріупольсь- вантажний "-" 6 цілодобо-
кий морський во
торговельний
порт
Маріупольсь- вантажний міжнародний 4 цілодобо-
кий морський во
порт комбіна-
ту "Азов-
сталь"
Квашине залізничний "-" 6 "-"
(з пунктом
контролю
Іловайськ)
Маринівка автомобіль- міждержавн- 4 "-"
ний ий
Новоазовськ "-" міжнародний 3 8 годин
Успенка "-" "-" 3 "-"
Жито- Виступовичі залізничний "-" 5 цілодобо-
мирська во
"-" автомобіль- міждержавн- 5 "-"
ний ий
Майдан Ко- "-" "-" 4 "-"
пищанський
Закарпат- Ужгород- авіаційний міжнародний 3 8 годин
ська аеропорт
Чоп залізничн- "-" 6 цілодобо-
ний, паса- во
жирський
Зернове залізничн- "-" 8 "-"
ний,
вантажний
Дякове "-" "-" 5 "-"
Ділове "-" "-" 5 "-"
Тересва залізничн- міжнародн- 5 "-"
ий, ий,
вантажний, місцевий
пішохідний
Павлове залізничн міжнародний 6 "-"
ий,
вантажний
Чоп автомобіль- "-" 8 "-"
ний
Дзвінкове автомобіль- місцевий 4 "-"
ний
Косино "-" "-" 4 "-"
Вилок "-" міжнародний 6 "-"
Лужанка "-" "-" 6 "-"
Ужгород автомобіль- міжнарод- 8 "-"
ний, ний,
пішохідний місцевий
Малий автомобіль- міжнарод- 4 "-"
Березний ний, ний,
пішохідний місцевий

Запорізька Запоріжжя- авіаційний міжнародний 2 8 годин
аеропорт
Запорізький пасажирськ- "-" 2 "-"
річковий ий,
порт вантажний
Бердянський "-" "-" 5 цілодобо-
морський во
торговельний
порт
Івано- Івано-Фран- авіаційний "-" 2 8 годин
Франківсь- ківськ-
ка аеропорт
Київська Бориспіль- "-" "-" 6 цілодобо-
аеропорт во
Аеродром "-" "-" 4 "-"
Гостомель
Вільча автомобіль- міждержав- 4 "-"
ний ний
Луганська Луганськ- авіаційний міжнародний 4 "-"
аеропорт
Ізварине залізничний "-" 5 "-"
Червона "-" "-" 5 "-"
Могила
Вільхове "-" "-" 5 "-"
Лантратівка "-" "-" 5 "-"
Просяне автомобіль- "-" 5 "-"
ний
Ізварине "-" "-" 4 "-"
Довжанський "-" "-" 4 "-"
Красна "-" "-" 5 "-"
Талівка
Танюшівка "-" "-" 6 "-"
Червоно- "-" "-" 6 "-"
партизанськ
Львівська Львів- авіаційний "-" 2 8 годин
аеропорт
Мостиська залізнич- "-" 5 цілодобо-
ний, во
пасажирсь-
кий,
вантажний
Рава-Руська залізничний "-" 5 "-"
"-" автомобіль- "-" 5 "-"
ний
Хирів залізнич- міждержав- 5 "-"
ний, ний
пасажирськ-
ий
Шегині автомобіль- міжнарод- 5 "-"
ний, ний,
пішохідний місцевий

Миколаїв- Миколаїв- авіаційний міжнародний 2 8 годин
ська аеропорт
Миколаївсь- вантажний "-" 4 цілодобо-
кий морський во
торговельний
порт
Спеціальний "-" "-" 3 "-"
порт
"Жовтневий"
Дніпро-Бузь- "-" "-" 3 "-"
кий морський
торговельний
порт
Миколаївсь- вантажний, "-" 6 "-"
кий річковий пасажирсь-
порт кий
Одеська Одеса- авіаційний "-" 4 "-"
аеропорт
Одеський пасажирсь- "-" 8 "-"
морський кий,
торговельний вантажний
порт
Чорномор- вантажний "-" 6 "-"
ський
морський
порт
Чорномор- "-" "-" 4 "-"
ський рибний
порт
Поромна вантажний, міждержав- 4 "-"
переправа пасажирсь- ний
Іллічівськ- кий
Варна
Морський вантажний міжнародний 4 "-"
торговельний
порт
Південний
Білгород- "-" "-" 4 "-"
Дністровсь-
кий морський
торговельний
порт
Ізмаїльський пасажирсь- міжнарод- 6 "-"
морський кий, ний,
торговельний вантажний, місцевий
порт річковий
Ренійський пасажирсь- міжнародний 6 цілодобо-
морський кий, во
торговельний
порт
Усть-Дунай- вантажний "-" 4 "-"
ський
морський
торговельний
порт
Кілія річковий місцевий 3 8 годин
Рені поромна міждержав- 3 "-"
переправа, ний
вантажний
Кучурган залізничний міжнародний 5 цілодобо-
во
Тимкове "-" "-" 5 "-"
Серпневе "-" "-" 5 "-"
Рені "-" "-" 5 "-"
Фрікацей "-" міждержав- 5 "-"
ний
Платонове автомобіль- міжнародний 4 "-"
ний
Болград "-" "-" 5 "-"
Кучурган "-" "-" 5 "-"
Рені "-" "-" 5 "-"
Градениці "-" міждержав- 5 "-"
ний
Рівненська Рівне- авіаційний міжнародний 2 8 годин
аеропорт
Удрицьк залізничний "-" 4 цілодобо-
во
Городище автомобіль- міждержав 4 "-"
ний ний
Прикладники "-" "-" 4 "-"
Сумська Зернове залізничний міжнародний 6 "-"
(з пунктами
контролю
Конотоп,
Хутір-Миха-
йлівський)
Волфине "-" "-" 6 "-"
Чигинок "-" "-" 5 "-"
Катеринівка автомобіль- міжнародний 6 цілодобо-
ний во
Велика "-" "-" 5 "-"
Писарівка
Юнаківка "-" "-" 5 "-"
Середина- "-" міждержав- 8 "-"
Буда ний
Харківська Харків- авіаційний міжнародний 3 8 годин
аеропорт
Козача залізничний "-" 6 цілодобо-
Лопань во
(з пунктом
контролю
Харків)
Вовчанськ "-" "-" 6 "-"
(з пунктом
контролю
Куп'янськ)
Тополі "-" "-" 5 "-"
Одноробівка "-" "-" 6 "-"
Плетинівка автомобіль- міждержав- 5 "-"
ний ний
Чугунівка "-" "-" 6 "-"
Гоптівка "-" міжнародний 12 "-"
Херсонська Херсонський вантажний "-" 4 "-"
морський
торговельний
порт
Скадовський "-" "-" 4 "-"
морський
торговельний
порт
Херсонський вантажний, "-" 5 "-"
річковий пасажирсь-
порт кий
Чернівець- Вадул-Сірет залізничн- "-" 5 "-"
ий, пасажи-
рський
Багринівка залізничний місцевий 6 "-"
Мамалига залізничний міжнародний 6 "-"
Порубне автомобіль- "-" 13 "-"
ний,
пішохідний
Росошани автомобіль- "-" 6 "-"
ний
Мамалига "-" "-" 6 "-"
Ларга "-" міждержав- 4 "-"
ний
Сокиряни "-" "-" 4 "-"
Чернігів- Семенівка залізничний міжнародний 5 "-"
ська
Щорс "-" "-" 5 "-"
Горностаївка "-" "-" 5 "-"
Грем'яч автомобіль- "-" 5 "-"
ний
Сеньківка "-" "-" 5 "-"
Нові "-" "-" 5 "-"
Яриловичі
Славутич "-" "-" 4 "-"
м. Київ Київ авіаційний "-" 6 "-"
(Жуляни)
аеропорт
Київський пасажирсь- "-" 5 "-"
річковий кий,
порт вантажний
————————————————————————————————————————————————————————————————— Разом 142 691
1998 - 2000 роки
Області:
Вінницька Загніткове залізничний міждержав- 6 цілодобо-
ний во
Велика автомобіль- "-" 6 "-"
Кісниця ний
Грабарівка "-" "-" 6 "-"
Загніткове "-" "-" 6 "-"

Жито- Житомир- авіаційний міжнародний 5 8 годин
мирська аеропорт
Закарпат- Соловка залізнич- міжнародний 6 "-"
ська ний,
вантажний
Дякове автомобіль- "-" 7 "-"
ний
Луганська Демино-Олек- автомобіль- міждержав- 7 "-"
сандрівка ний ний
Лозно-Олек- "-" "-" 6 "-"
сандрівка
Новобіла "-" "-" 6 "-"
Мілове "-" міжнародний 6 цілодобо-
во Львівська Краківець пішохідний місцевий 2 8 годин
Смільниця "-" "-" 2 "-"
Одеська Олексіївка автомобіль- міжнародний 5 цілодобо-
ний во
Станіславка "-" "-" 4 "-"
Великоплоське "-" "-" 4 "-"
Тірас "-" "-" 9 "-"
Лісне "-" "-" 4 "-"
Старокозаче "-" "-" 5 "-"
Табаки "-" "-" 4 "-"
Нові Трояни "-" "-" 4 "-"
Сумська Пушкарне залізничний "-" 5 "-"
Рижівка автомобіль- міждержавн- 6 "-"
ний ий
Харківська Аеродром авіаційний "-" 4 8 годин
Сокольники
Бударки автомобіль- "-" 6 цілодобо-
ний во
Черні- Кельменці залізничний міжнародний 6 "-"
вецька
Сокиряни "-" "-" 7 "-"
Шепіт пішохідний місцевий 4 "-"
Руська "-" "-" 4 "-"
Красноїльськ "-" "-" 4 "-"
Черні- Миколаївка автомобіль- міждержав- 5 "-"
гівська ний ний
——————————————————————————————————————————————————————————— Разом 31 161
Всього 173 852
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 455 ( 455-2018-п ) від 06.06.2018 }
 
     Міністр 
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКОвгору