Документ 198-94-п, попередня редакція — Редакція від 15.02.1999, підстава - 193-99-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 березня 1994 р. N 198
Київ
Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання
автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів,
правил користування ними та охорони

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 168 ( 168-95-п ) від 09.03.95
N 193 ( 193-99-п ) від 15.02.99 )

Відповідно до Закону України "Про дорожній рух" ( 3353-12 )
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Єдині правила ремонту і утримання автомобільних
доріг, вулиць, залізничних переїздів, правила користування ними та
охорони (додаються).
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Ради
Міністрів Української РСР від 28 березня 1978 р. N 170 "Про
затвердження Правил користування та охорони автомобільних шляхів і
шляхових споруд" (ЗП УРСР, 1978 р., N 4, ст.39; 1980 р., N 2,
ст.14; ЗП України, 1991 р., N 9, ст.76; 1992 р., N 12, ст.291).

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
Міністр
Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО
Інд.34
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 березня 1994 р. N 198
Єдині правила
ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць,
залізничних переїздів, правила користування ними та
охорони

I. Загальні положення
1. Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг,
вулиць, залізничних переїздів, правила користування ними та
охорони (далі - Правила) поширюються на автомобільні (позаміські)
дороги, міські вулиці і дороги загального користування, залізничні
переїзди (далі - дорожні об'єкти) в межах смуги їх відчуження та
червоних ліній і є обов'язковими для їх власників або
уповноважених ними органів, організацій, що здійснюють ремонт і
утримання дорожніх об'єктів (далі - дорожньо-експлуатаційні
організації) і користувачів. Правила користування, ремонту і утримання приватних і
відомчих дорожніх об'єктів та правила їх охорони встановлюються
власниками цих об'єктів за погодженням з органами
Державтоінспекції МВС (далі - Державтоінспекція).
2. Ремонт і утримання дорожніх об'єктів (крім залізничних
переїздів), що перебувають у загальнодержавній власності,
здійснюється дорожньо-експлуатаційними організаціями, які входять
до складу корпорації "Укравтодор", а тих, що перебувають у
комунальній власності, - відповідними комунальними
дорожньо-експлуатаційними організаціями. ( Пункт 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 168 ( 168-95-п ) від 09.03.95 )
3. Ремонт і утримання залізничних переїздів у межах смуги
відчуження залізниць здійснюється власниками залізничної колії або
уповноваженими ними органами.
4. Користувачами дорожніх об'єктів є учасники дорожнього
руху, власники та користувачі земельних ділянок, які знаходяться в
межах смуги відчуження автомобільних (позаміських) доріг або
червоних ліній міських вулиць і доріг, а також власники
(користувачі) об'єктів побутово-торговельного призначення,
рекламоносіїв та інженерних комунікацій і споруд, розташованих у
зазначених межах.
5. Власники дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи,
дорожньо-експлуатаційні організації, користувачі дорожніх об'єктів
та спеціалізовані служби організації дорожнього руху зобов'язані
забезпечувати зручні і безпечні умови руху, сприяти збільшенню
пропускної спроможності дорожніх об'єктів, запобігати травмуванню
учасників дорожнього руху, пошкодженню транспортних засобів і
дорожніх об'єктів, забрудненню навколишнього середовища.
6. Будівництво споруд, прокладання інженерних комунікацій та
виконання інших робіт у межах смуги відчуження автомобільних
(позаміських) доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг
здійснюється в порядку, що визначають відповідно корпорація
"Укравтодор" і Держжитлокомунгосп за погодженням з Головним
управлінням Державтоінспекції МВС. ( Пункт 6 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 168 ( 168-95-п ) від 09.03.95 )
7. Порядок використання автомобільних (позаміських) доріг,
міських вулиць і доріг загального користування для проведення
мітингів, демонстрацій, народних гулянь, спортивних змагань та
інших масових заходів визначають виконкоми місцевих Рад разом з
відповідними дорожньо-експлуатаційними організаціями. ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 168
( 168-95-п ) від 09.03.95 )
8. Надання земельних ділянок у користування, у тому числі на
умовах оренди, в межах смуги відчуження автомобільних
(позаміських) доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг
загального користування здійснюється відповідно до чинного
законодавства.
9. Підприємства, організації і установи незалежно від форм
власності за рішеннями місцевих Рад народних депутатів або інших
органів відповідно до чинного законодавства виділяють транспортні
засоби, іншу техніку разом з водіями й машиністами для ліквідації
наслідків стихійних явищ і обставин, що впливають на дорожній рух.
10. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється
власниками дорожніх об'єктів або уповноваженими ними органами,
дорожньо-експлуатаційними організаціями та Державтоінспекцією.
II. Обов'язки і права власників дорожніх об'єктів або
уповноважених ними органів, дорожньо-експлуатаційних
організацій
11. Власники дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи,
дорожньо-експлуатаційні організації зобов'язані: своєчасно і якісно виконувати експлуатаційні роботи
відповідно до технічних правил ремонту і утримання дорожніх
об'єктів; постійно контролювати експлуатаційний стан усіх елементів
дорожніх об'єктів та негайно усувати виявлені пошкодження чи інші
перешкоди в дорожньому русі, а за неможливості це зробити -
невідкладно позначити їх дорожніми знаками, сигнальними,
огороджувальними і направляючими пристроями відповідно до діючих
нормативів або припинити (обмежити) рух; контролювати якість робіт, що виконуються підрядними
організаціями; вирішувати питання забезпечення експлуатації дорожніх
об'єктів у надзвичайних ситуаціях, за несприятливих погодно-
кліматичних умов, у разі деформації та пошкодження елементів
дорожніх об'єктів, аварії на підземних комунікаціях і виникнення
інших перешкод у дорожньому русі й разом із спеціалізованими
службами організації дорожнього руху і за погодженням з
Державтоінспекцією оперативно вносити зміни до порядку організації
дорожнього руху; аналізувати стан аварійності на дорожніх об'єктах, виявляти
аварійно небезпечні ділянки і місця дорожньо-транспортних пригод,
розробляти і проводити заходи щодо удосконалення організації
дорожнього руху; разом з Державтоінспекцією брати участь в огляді місць
дорожньо-транспортних пригод для визначення дорожніх умов, за яких
вони сталися, та усувати виявлені недоліки; сповіщати відповідні виконкоми місцевих Рад та учасників
дорожнього руху про закриття або обмеження руху, стан дорожнього
покриття і рівень аварійності на відповідних ділянках,
погодно-кліматичні та інші умови; ( Абзац восьмий пункту 11 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 168 ( 168-95-п ) від
09.03.95 ) забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, а також
безпеки дорожнього руху під час виконання дорожньо-експлуатаційних
робіт.
12. Власники дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи,
дорожньо-експлуатаційні організації мають право: на відшкодування їм збитків, заподіяних внаслідок пошкодження
дорожніх об'єктів чи їх окремих елементів власниками транспортних
засобів, іншими користувачами дорожніх об'єктів; видавати в установленому порядку дозволи на перевезення
небезпечних, великогабаритних і великовагових вантажів, а також
рух транспортних засобів, конструкція яких не відповідає вимогам
діючих стандартів і норм; видавати в установленому порядку користувачам дорожніх
об'єктів ордер на право виконання робіт у межах смуги відчуження
автомобільних (позаміських) доріг або червоних ліній міських
вулиць і доріг загального користування, а також припиняти ці
роботи, якщо вони не відповідають технічним умовам або вимогам
ордера; вимагати від користувачів дорожніх об'єктів дотримання цих
Правил та інших нормативних актів з питань дорожнього руху.
III. Правила користування дорожніми об'єктами
13. Власники транспортних засобів зобов'язані виключати
можливість винесення на дорожні об'єкти землі, каміння, а також
засмічення проїзної частини внаслідок переповнення кузова сипучими
матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів,
руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря.
14. Забороняється рух транспортних засобів на гусеничному
ходу, а також на колесах із шипованими шинами чи ланцюгами по
проїзній частині дорожніх об'єктів, крім випадків застосування
індивідуальних протиковзних засобів в умовах ожеледиці чи
засніженої проїзної частини. Переміщення транспортних засобів на гусеничному ходу повинне
здійснюватися на автомобільних платформах (трейлерах).
15. Переїзд через проїзну частину дорожніх об'єктів
транспортними засобами на гусеничному ходу повинен здійснюватися
лише в спеціально обладнаних для цього місцях. Місця та умови такого переїзду, а також місця перегону худоби
визначаються власниками дорожніх об'єктів або уповноваженими ними
органами за погодженням з Державтоінспекцією. Обладнання цих місць здійснюється за рахунок коштів
користувачів.
16. Перевезення небезпечних, великогабаритних і великовагових
вантажів автомобільним транспортом по дорожніх об'єктах
допускається за окремим дозволом в порядку і за плату, що
визначаються окремими актами законодавства.
17. Учасники дорожнього руху, які створили перешкоду руху,
повинні негайно вжити всіх можливих заходів для усунення цієї
перешкоди самостійно чи за допомогою інших осіб, а за неможливості
це зробити - повідомити Державтоінспекцію або відповідну
дорожньо-експлуатаційну організацію і залишатися на місці до
прибуття їх представників.
18. Кожний учасник дорожнього руху повинен використовувати
елементи дорожніх об'єктів відповідно до їх призначення з
дотриманням вимог чинного законодавства.
19. Забороняється заправляти транспортні засоби
пально-мастильними матеріалами з автомобільних та інших пересувних
бензозаправників, займатися торгівлею пально-мастильними та іншими
матеріалами і виробами, а також мити транспортні засоби на
проїзній частині дорожніх об'єктів, узбіччі та тротуарах.
20. У межах смуги відчуження автомобільних (позаміських)
доріг і червоних ліній міських вулиць і доріг забороняється: розміщувати гаражі, голубники та інші споруди й об'єкти, крім
визначених відповідними державними будівельними нормами на дорожні
об'єкти і цими Правилами; розміщувати контейнери та іншу тару для твердих побутових і
харчових відходів; смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені
насадження; спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх
для тривалого зберігання; скидати промислові, меліоративні і каналізаційні води в
систему дорожнього зливостоку; встановлювати намети та влаштовувати місця для відпочинку; випасати худобу та свійську птицю; виконувати будь-які роботи без одержання на те дозволу у
власника дорожнього об'єкта або уповноваженого ним органу; причалювати на човнах до опор мостів, влаштовувати стоянку
човнів у межах охоронної зони мостів; купатися, прати білизну, ловити рибу під мостами і в межах їх
охоронних зон; палити на шляхопроводах, мостах, естакадах, пішохідних
містках, у тунелях і підземних пішохідних переходах.
21. У спеціально обладнаних місцях для стоянки транспортних
засобів і місцях відпочинку учасників дорожнього руху
забороняється: засмічувати територію, мити транспортні засоби; розпалювати вогнища в місцях, які для цього не передбачені,
та залишати вогнища непогашеними; торгівля без дозволу власника дорожнього об'єкта або
уповноваженого ним органу; зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття; псувати обладнання місць стоянки, пошкоджувати зелені
насадження.
IV. Заходи щодо забезпечення збереження та функціонування
дорожніх об'єктів
22. Забороняється будівництво житлових будинків,
господарських і промислових споруд у придорожній зоні
автомобільних (позаміських) доріг на такій відстані від краю
проїзної частини: на ділянках доріг державного значення I, II і III категорій,
що побудовані або що будуються в обхід міст і селищ міського типу,
не менше 200 метрів, а в обхід сільських населених пунктів - 100
метрів; на під'їздах до обласних і великих промислових центрів - 50
метрів; на ділянках доріг державного значення між населеними пунктами
- 32,5 метра.
23. Відкриття нових автобусних і тролейбусних маршрутів
проводиться лише після обстеження дорожніх об'єктів на цих
маршрутах і за погодженням з власниками дорожніх об'єктів або
уповноваженими ними органами і Державтоінспекцією.
24. Власники та користувачі земельних ділянок, що межують зі
смугою відчуження автомобільних (позаміських) доріг або червоними
лініями міських вулиць і доріг, зобов'язані: утримувати в належному стані виїзди з цих ділянок, запобігати
винесенню на дорожні об'єкти землі, каміння та інших матеріалів,
сміття; установлювати і утримувати в справному стані огорожі і
вживати заходів для запобігання неконтрольованому виходу худоби та
свійської птиці на дорожні об'єкти; у місцях розміщення споруд побутово-торговельного призначення
та інших будинків і споруд масового відвідування влаштовувати
місця для стоянки транспортних засобів і виїзду на дорожні
об'єкти.
25. Власники та користувачі земельних ділянок, а також
власники (користувачі) споруд побутово-торговельного призначення,
інженерних комунікацій, що розташовані в межах смуги відчуження
автомобільних (позаміських) доріг або червоних ліній міських
вулиць і доріг, зобов'язані: утримувати в належному стані зелені насадження, охоронні зони
інженерних комунікацій, тротуари, обладнані стоянки автомобілів,
трамвайне полотно та інші елементи дорожніх об'єктів; забезпечувати прибирання сміття, опалого листя та інших
відходів, а в разі потреби - снігу й льоду; забезпечувати належний технічний стан інженерних комунікацій,
обладнання, споруд та інших використовуваних елементів дорожніх
об'єктів відповідно до їх функціонального призначення та діючих
нормативів; у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і
об'єктів, їх аварій і руйнувань, що призвели до виникнення
перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів
дорожніх об'єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об'єктів
або уповноважених ними органів, а також Державтоінспекцію; дотримувати вимог діючих норм і правил щодо охорони дорожніх
об'єктів.
V. Правила розміщення споруд побутово-торговельного
призначення і рекламоносіїв
26. Розміщення споруд побутово-торговельного призначення і
рекламоносіїв провадиться за дозволами, що видаються: в межах червоних ліній міських вулиць і доріг - відповідними
місцевими виконкомами місцевих Рад за погодженням з
Державтоінспекцією, дорожньо-експлуатаційними та іншими
заінтересованими організаціями; ( Абзац другий пункту 26 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 168 ( 168-95-п ) від
09.03.95 ) в межах смуг відчуження автомобільних (позаміських) доріг
відповідними дорожньо-експлуатаційними організаціями за
погодженням з Державтоінспекцією.
27. Споруди побутово-торговельного призначення, зазначені у
абзаці першому пункту 26 цих Правил, не повинні мати заглиблені в
грунт фундаменти і не перевищувати за висотою 4 метрів.
Ці споруди (крім кіосків для продажу проїзних квитків на
зупинках громадського транспорту) і рекламоносії розміщуються за
мережою тротуару на відстані не менше 2 метрів від нього, але не
ближче 10 метрів від проїзної частини доріг і вулиць. ( Абзац
другий пункту 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N
193 ( 193-99-п ) від 15.02.99 )
28. На магістральних вулицях і дорогах, де тротуари межують з
проїзною частиною і цоколями капітальних будівель або огорож,
споруди побутово-торговельного призначення і рекламоносії
дозволяється розміщувати в одну з фасадом будівлі або огорожі
лінію.
29. Біля кожної споруди побутово-торговельного призначення
повинно бути влаштовано впритул до неї покриття вдосконаленого
типу завширки(метрів): з фасаду за всією його довжиною(не залежно від виду і
конструкції споруди) - 2 з боку вітрини і службового входу - 1 з боку входу для покупців - 1,5. У разі розміщення споруди на відстані більше 2 метрів від
тротуару до неї з тротуару повинна бути побудована пішохідна
доріжка завширшки 1,5 метра. Біля кожної споруди побутово-торговельного призначення їх
власники встановлюють урну для сміття.
30. Наземні рекламоносії повинні мати прозору конструкцію на
висоту не менше 1,5 метра від поверхні землі.
Забороняється розміщувати рекламоносії: на відстані менш як 10 метрів від проїзної частини, на
мостах, естакадах, шляхопроводах, дорожніх знаках і світлофорах,
дорожніх огорожах, деревах тощо, а також методом фарбування,
наклеювання на поверхнях елементів вуличного обладнання, будівель
і споруд, якщо інше не передбачено угодою з їх власниками; поза населеними пунктами на відстані менш як 2500 метрів один
від одного, а в населених пунктах - 350 метрів; на аварійно небезпечних ділянках доріг, у місцях концентрації
дорожньо-транспортних пригод та на підходах до них поза населеними
пунктами - на відстані не менш як 2500 метрів, а в населених
пунктах - 350 метрів в обидва боки від межі цієї ділянки (місця); у період з 1 жовтня до 31 березня - на ділянках доріг і
вулиць з повздовжнім ухилом понад 4,5 відсотка або радіусом кривої
в плані менш як 2000 метрів; на дорогах і вулицях - розміром понад 20 квадратних метрів.
( Абзац другий пункту 30 в редакції Постанови КМ N 193
( 193-99-п ) від 15.02.99 ) Рекламоносії, розміщені з порушенням вимог цих Єдиних
правил, підлягають демонтажу (ліквідації) власниками або
уповноваженими органами, організаціями, які проводять ремонт і
здійснюють утримання дорожніх об'єктів, або державтоінспекцією. ( Пункт 30 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 193
( 193-99-п ) від 15.02.99 )
Світлове оформлення рекламоносія не повинне перевищувати
середньої освітленості проїзної частини протяжністю 500 метрів в
обидва боки від місця встановлення рекламоносія, яка не повинна
становити більш як 20 люксів. ( Пункт 30 доповнено абзацом згідно
з Постановою КМ N 193 ( 193-99-п ) від 15.02.99 ) У разі розміщення рекламоносіїв на відстані менш як 14 метрів
від краю проїзної частини дороги I категорії та менш як 11,25
метра - доріг II-V категорії і вулиць власник або уповноважений
орган, організація, які проводять ремонт і здійснюють утримання
доріг, вулиць, встановлюють біля рекламоносіїв бар'єрне
транспортне огородження протяжністю не менш як 20 метрів. ( Пункт
30 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 193 ( 193-99-п ) від
15.02.99 ) Інформаційно-сервісні, інформаційно-вказівні або інші
рекламні дорожні знаки, а також написи (символи, логотипи тощо) на
них, не передбачені стандартами і технічними умовами, на дорогах,
вулицях встановлюються з дозволу Управління державтоінспекції МВС.
( Пункт 30 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 193
( 193-99-п ) від 15.02.99 ) Елементи рекламної конструкції, встановленої з боку від
дороги, вулиці повинні мати нанесену світлоповертаючими
матеріалами вертикальну дорожню розмітку заввишки до 2 метрів від
поверхні землі. ( Пункт 30 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 193 ( 193-99-п ) від 15.02.99 ) Розміщення рекламоносіїв у межах охоронних зон пам'яток
історії та культури, об'єктів природно-заповідного фонду
дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим
органом виконавчої влади. ( Пункт 30 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 193 ( 193-99-п ) від 15.02.99 )
31. На період підготовки і проведення масових і офіційних
заходів (свята, народні гуляння, фестивалі, спортивні змагання,
з'їзди, конференції, симпозіуми та ін.) на міських вулицях і
дорогах допускається розміщувати над проїзною частиною засоби
святкового оформлення та відповідну інформацію з дотриманням вимог
цих Правил і забезпечення видимості дорожніх знаків, світлофорів,
перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального
користування.
32. Лотки, столи, ємкості з напоями та інші пересувні
елементи вуличної торгівлі розміщуються лише на тротуарах
завширшки не менше 5 метрів за межею пішохідної частини. Товар і звільнена від нього тара повинні складуватися на
тротуарі поруч із зазначеними пересувними елементами і за межами
його пішохідної частини.
33. Підключення споруд побутово-торговельного призначення і
рекламоносіїв до інженерних мереж повинне здійснюватися з
дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж
і гарантувати безпеку користувачів дорожніх об'єктів.
34. Забороняється користуватися спорудами
побутово-торговельного призначення, а також пересувними елементами
вуличної торгівлі, якщо їх власниками (користувачами) не
забезпечено закрите стікання використаної ними води в підземні
зливостоки.
35. Забороняється розміщувати споруди побутово-торговельного
призначення і рекламоносії: на тротуарах, пішохідних доріжках і алеях, штучних спорудах; біля фасадів адміністративних і культових будівель,
безпосередньо біля пам'ятників, фонтанів, клумб, оглядових і
панорамних майданчиків, скульптурних та інших елементів оздоблення
будинків і декоративного благоустрою території; ( Абзац третій
пункту 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 193
( 193-99-п ) від 15.02.99 ) ближче ніж за 20 метрів до перехресть вулиць, підземних
пішохідних переходів, входів до станції метро; в охоронних зонах інженерних комунікацій; на зупинці громадського транспорту ближче 20 метрів в обидва
боки по тротуару від установленого дорожнього знаку, що її
позначає (крім кіосків для продажу проїзних квитків); у підземних пішохідних переходах (крім випадків, коли
розміщення цих споруд передбачено проектом будівництва); ближче ніж за 100 метрів до будівель вокзалів, залізничних
переїздів.
36. Під час розміщення споруд побутово-торговельного
призначення і рекламоносіїв не допускається пошкодження або
знищення зелених насаджень.
VI. Єдині правила ремонту і утримання автомобільних
доріг, вулиць, залізничних переїздів
37. Всі дорожні об'єкти згідно з їх класифікацією та
значенням підлягають інвентаризації, технічному обліку і
паспортизації власниками дорожніх об'єктів або уповноваженими ними
органами.
38. Основними вимогами до транспортно-експлуатаційного стану
дорожніх об'єктів є відповідність контрольованих показників
окремих їх елементів і об'єктів у цілому нормативним значенням.
39. Якість робіт по ремонту та утриманню об'єктів повинна
відповідати вимогам комфортності, економічності та безпеки
дорожнього руху.
40. Ремонт і утримання дорожніх об'єктів повинні виконуватися
відповідно до технічних правил ремонту і утримання автомобільних
доріг загального користування і технічних правил ремонту і
утримання міських вулиць і доріг, що затверджуються відповідно
корпорацією "Укравтодор" і Держжитлокомунгоспом за погодженням з
Головним управлінням Державтоінспекції МВС. ( Пункт 40 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 168 ( 168-95-п ) від
09.03.95 )
VII. Відповідальність за порушення вимог Правил
41. Особи, винні в порушенні вимог, передбачених цими
Правилами, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.вгору