Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2009198
Документ 198-2009-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.11.2013, підстава - 795-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 березня 2009 р. N 198
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 795 ( 795-2013-п ) від 30.10.2013 }
Деякі питання соціального захисту
окремих категорій громадян
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 331 ( 331-2010-п ) від 05.05.2010 }

З метою здійснення заходів щодо соціального захисту громадян
та підтримання їх купівельної спроможності з урахуванням зростання
цін Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 331
( 331-2010-п ) від 05.05.2010 }

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 331
( 331-2010-п ) від 05.05.2010 }

3. Установити, що у 2009 році для підвищення пенсій з
1 березня згідно з частиною другою статті 42 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 )
застосовується коефіцієнт 1,0674. Підвищенню підлягають пенсії,
обчислені згідно із зазначеним Законом та Законами України "Про
наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ), "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), "Про пенсійне забезпечення
осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"
( 2262-12 ), за зверненнями, які надійшли до 31 грудня року, що
передує року, в якому проводиться підвищення пенсії.
4. Внести до пункту 3 Порядку підвищення розміру пенсій
відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" у зв'язку із зростанням
середньомісячної заробітної плати штатного працівника,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня
2005 р. N 341 ( 341-2005-п ) (Офіційний вісник України, 2005 р.,
N 19, ст. 1001; 2007 р., N 32, ст. 1304, ст. 1312; 2008 р., N 31,
ст. 984), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 березня 2009 р. N 198
ЗМІНИ,
що вносяться до пункту 3 Порядку підвищення
розміру пенсій відповідно до Закону України
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
у зв'язку із зростанням середньомісячної
заробітної плати штатного працівника
( 341-2005-п )

1. Абзац перший після слів і цифр "згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2004 р. N 1215
( 1215-2004-п ) "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення"
(Офіційний вісник України, 2004 р., N 38, ст. 2491, N 43,
ст. 2827)," доповнити словами і цифрами "щомісячної державної
адресної допомоги до пенсії (дотації) та доплати до пенсії,
встановлених згідно з пунктами 1 і 2 постанови Кабінету Міністрів
України від 3 травня 2007 р. N 684 ( 684-2007-п ) "Про поліпшення
матеріального забезпечення окремих категорій населення" (Офіційний
вісник України, 2007 р., N 32, ст. 1312, N 64, ст. 2505),".
2. Абзац другий після слів і цифр "згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2004 р. N 1215
( 1215-2004-п ) "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення"
(Офіційний вісник України, 2004 р., N 38, ст. 2491, N 43,
ст. 2827)," доповнити словами і цифрами "щомісячної державної
адресної допомоги до пенсії (дотації), встановленої згідно з
пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня
2007 р. N 684 ( 684-2007-п ) "Про поліпшення матеріального
забезпечення окремих категорій населення" (Офіційний вісник
України, 2007 р., N 32, ст. 1312, N 64, ст. 2505)".
3. В абзаці третьому:
після слів і цифр "статті 54 Закону України "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) з урахуванням" доповнити
словами "підвищень у зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму,
встановленого законом для осіб, які втратили працездатність,";
після слів і цифр "постановою Кабінету Міністрів України від
27 грудня 2005 р. N 1293 ( 1293-2005-п ) "Про збільшення розмірів
пенсії деяким категоріям громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" (Офіційний вісник України, 2005 р.,
N 52, ст. 3328)," доповнити словами і цифрами "щомісячної
державної адресної допомоги до пенсії (дотації), встановленої
згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від
3 травня 2007 р. N 684 ( 684-2007-п ) "Про поліпшення
матеріального забезпечення окремих категорій населення" (Офіційний
вісник України, 2007 р., N 32, ст. 1312, N 64, ст. 2505)".
4. В абзаці четвертому:
слова і цифри "згідно із статтею 104 Закону України "Про
Державний бюджет України на 2006 рік" ( 3235-15 ) замінити словами
і цифрами "згідно із статтею 95 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2007 рік" ( 489-16 );
після слів "згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 18 вересня 2004 р. N 1215 ( 1215-2004-п ) "Про підвищення
рівня пенсійного забезпечення" (Офіційний вісник України, 2004 р.,
N 38, ст. 2491, N 43, ст. 2827)," доповнити словами і цифрами
"щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації),
встановленої згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 3 травня 2007 р. N 684 ( 684-2007-п ) "Про поліпшення
матеріального забезпечення окремих категорій населення" (Офіційний
вісник України, 2007 р., N 32, ст. 1312, N 64, ст. 2505),".
5. Абзаци шостий - дев'ятий викласти у такій редакції:
"ПВ(2) - розмір пенсій, обчислений відповідно до статті 27
Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 1058-15 ) з урахуванням статті 28 або визначений
згідно з пунктом 4 розділу XV "Прикінцеві положення" зазначеного
Закону з урахуванням підвищення розміру пенсій згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1783
( 1783-2003-п ) "Про заходи щодо поліпшення пенсійного
забезпечення громадян" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 47,
ст. 2431; 2004 р., N 10, ст. 616), доплати до пенсії, встановленої
постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2004 р. N 943
( 943-2004-п ) "Про додаткові заходи щодо підвищення рівня
пенсійного забезпечення" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 30,
ст. 2008), та щомісячної державної адресної допомоги до пенсії
(дотації), встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 18 вересня 2004 р. N 1215 ( 1215-2004-п ) "Про
підвищення рівня пенсійного забезпечення" (Офіційний вісник
України, 2004 р., N 38, ст. 2491, N 43, ст. 2827), щомісячної
державної адресної допомоги до пенсії (дотації), доплати до
пенсії, встановленої згідно з пунктом 2 постанови Кабінету
Міністрів України від 3 травня 2007 р. N 684 ( 684-2007-п ) "Про
поліпшення матеріального забезпечення окремих категорій населення"
(Офіційний вісник України, 2007 р., N 32, ст. 1312), щомісячної
державної адресної допомоги до пенсії, встановленої пунктом 1
постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. N 265
( 265-2008-п ) "Деякі питання пенсійного забезпечення громадян"
(Офіційний вісник України, 2008 р. N 25, ст. 785, N 74, ст. 2485),
доплат, збільшень, щомісячної державної адресної допомоги до
пенсії (дотації), встановлених підпунктом 1 пункту 1, пунктами 2 і
3, підпунктом 1 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від
16 липня 2008 р. N 654 ( 654-2008-п ) "Про підвищення рівня
пенсійного забезпечення громадян" (Офіційний вісник України,
2008 р., N 54, ст. 1810, N 74, ст. 2485);
розмір пенсій, обчислений відповідно до частин третьої,
четвертої, двадцятої - двадцять другої статті 24 Закону
України "Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) з
урахуванням щомісячної державної адресної допомоги до пенсії
(дотації), встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 18 вересня 2004 р. N 1215 ( 1215-2004-п ) "Про
підвищення рівня пенсійного забезпечення" (Офіційний вісник
України, 2004 р., N 38, ст. 2491, N 43, ст. 2827), щомісячної
державної адресної допомоги до пенсії, встановленої пунктом 1
постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. N 265
( 265-2008-п ) "Деякі питання пенсійного забезпечення громадян"
(Офіційний вісник України, 2008 р., N 25, ст. 785, N 74,
ст. 2485), доплат, щомісячної державної адресної допомоги до
пенсії (дотації), встановлених пунктом 3, підпунктом 1 пункту 4
постанови Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 р. N 654
( 654-2008-п ) "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення
громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 54, ст. 1810,
N 74, ст. 2485);
розмір пенсій, обчислений відповідно до частини першої статті
54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) з
урахуванням підвищень у зв'язку із зростанням прожиткового
мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили
працездатність, збільшення розміру пенсії згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2005 р. N 1293
( 1293-2005-п ) "Про збільшення розмірів пенсії деяким категоріям
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
(Офіційний вісник України, 2005 р., N 52, ст. 3328), щомісячної
державної адресної допомоги до пенсії, встановленої пунктом 1
постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. N 265
( 265-2008-п ) "Деякі питання пенсійного забезпечення громадян"
(Офіційний вісник України, 2008 р., N 25, ст. 785, N 74,
ст. 2485), розмірів виплат, встановлених пунктом 6 постанови
Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 р. N 530
( 530-2008-п ) "Деякі питання соціального захисту окремих
категорій громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 42,
ст. 1396), доплат, щомісячної державної адресної допомоги до
пенсії (дотації), встановлених підпунктом 2 пункту 1, пунктом 3,
підпунктом 1 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від
16 липня 2008 р. N 654 ( 654-2008-п ) "Про підвищення рівня
пенсійного забезпечення громадян" (Офіційний вісник України,
2008 р., N 54, ст. 1810, N 74, ст. 2485);
розмір пенсій, обчислений особам з числа військовослужбовців
строкової служби та членам їх сімей відповідно до статей 21, 22,
36 і 37 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених
з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ) з
урахуванням щомісячної державної адресної допомоги до пенсії,
встановленої пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від
26 березня 2008 р. N 265 ( 265-2008-п ) "Деякі питання пенсійного
забезпечення громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 25,
ст. 785, N 74, ст. 2485), розмірів виплат, встановлених пунктом 7
постанови Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 р. N 530
( 530-2008-п ) "Деякі питання соціального захисту окремих
категорій громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 42,
ст. 1396), доплати, щомісячної державної адресної допомоги до
пенсії (дотації), встановлених підпунктом 3 пункту 1, підпунктом 1
пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 р.
N 654 ( 654-2008-п ) "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення
громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 54, ст. 1810,
N 74, ст. 2485).".вгору