Документ 1974-XII, перша редакція — Прийняття від 12.12.1991
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Кримінального і
Кримінально-процесуального кодексів Української РСР
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 11, ст.154 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кримінального кодексу Української РСР
( 2001-05 ) такі зміни і доповнення:
1. Доповнити Кодекс статтями 108-3 і 108-4 такого змісту:
"Стаття 108-3. Зараження вірусом імунодефіциту людини
медичними, фармацевтичними працівниками та
працівниками інших сфер
Неналежне виконання медичними, фармацевтичними працівниками
або працівниками інших сфер своїх професійних обов'язків через
недбале або несумлінне до них ставлення, що призвело до зараження
особи вірусом імунодефіциту людини, - карається позбавленням волі на строк до п'яти років або
виправними роботами на строк до двох років з позбавленням права
займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років. Те саме діяння, якщо воно спричинило зараження вірусом
імунодефіциту людини двох або більше осіб, - карається позбавленням волі на строк до восьми років з
позбавленням права займати певні посади або займатися певною
діяльністю на строк до п'яти років.
Стаття 108-4. Розголошення відомостей про проведення
медичного огляду на зараження вірусом
імунодефіциту людини та його результатів
Розголошення медичним працівником або іншою службовою особою
відомостей про проведення медичного огляду особи на зараження
вірусом імунодефіциту людини або захворювання на СНІД та його
результатів, що стали їм відомі у зв'язку з виконанням службових
або професійних обов'язків, - карається позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі до
тисячі карбованців".
2. Статті 108-2 і 122 викласти в такій редакції:
"Стаття 108-2. Зараження вірусом імунодефіциту людини
Завідоме поставлення іншої особи в небезпеку зараження
вірусом імунодефіциту людини - карається позбавленням волі на строк до п'яти років. Зараження іншої особи вірусом імунодефіциту людини особою,
яка знала про наявність у неї інфекції, зумовленої цим вірусом, - карається позбавленням волі на строк до восьми років".
"Стаття 122. Мужолозтво
Мужолозтво, тобто статеві зносини чоловіка з чоловіком,
вчинене з застосуванням фізичного насильства, погрози або
використанням безпорадного стану потерпілого, - карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. Те саме діяння, вчинене групою осіб, або щодо
неповнолітнього, або особою, яка раніше вчинила такий злочин, - карається позбавленням волі на строк до восьми років".
II. Встановити, що попереднє слідство в справах про злочини,
передбачені статтями 108-3 і 108-4 Кримінального кодексу
Української РСР, провадиться слідчими органів внутрішніх справ.
У зв'язку з цим частину другу статті 112
Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1002-05 )
після цифр "108-2" доповнити цифрами "108-3, 108-4".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 12 грудня 1991 року
N 1974-XIIвгору