Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.20021973
Документ 1973-2002-п, поточна редакція — Редакція від 21.07.2005, підстава - 630-2005-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 грудня 2002 р. N 1973
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 630 ( 630-2005-п ) від 21.07.2005 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. У Статуті залізниць України, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. N 457 ( 457-98-п )
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 14, ст. 548):
1) абзац другий пункту 50 після слова "претензій" доповнити
словами "або позовів";
2) в абзаці першому пункту 130 слова "має обов'язково
передувати пред'явлення" замінити словами "може передувати
пред'явлення";
3) пункт 132 виключити;
4) абзац третій пункту 133 викласти в такій редакції:
"До претензії або позову додаються документи, які
підтверджують вимоги заявника. До претензії або позову щодо
втрати, нестачі, псування або пошкодження крім документів, які
обґрунтовують їх пред'явлення (подання), додається документ, який
засвідчує кількість і вартість відправленого вантажу";
5) у пункті 134:
в абзаці першому слова і цифри "а претензії з приводу
штрафів - протягом 45 діб" виключити;
підпункт "є" абзацу другого виключити;
6) абзац перший пункту 135 замінити абзацом такого змісту:
"135. Претензія підлягає розгляду протягом 1 місяця";
7) пункт 136 викласти в такій редакції:
"136. Позови до залізниць можуть бути подані у шестимісячний
термін, який обчислюється відповідно до вимог пункту 134 цього
Статуту".

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 630
( 630-2005-п ) від 21.07.2005 )

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 29вгору