Про введення в дію Митного кодексу України
Постанова Верховної Ради України від 12.12.19911970а-XII
Документ 1970а-XII, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2004, підстава - 92-IV

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
( Постанова втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі Кодексу
N 92-IV ( 92-15 ) від 11.07.2002, ВВР, 2002, N 38-39, ст.288 )

Про введення в дію Митного кодексу України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 16, ст.204 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Митний кодекс України ( 1970-12 ) з 1 січня
1992 року.

2. Утворити Державний митний комітет України як центральний
митний орган України.

3. До приведення законодавства України у відповідність з
Митним кодексом України ( 1970-12 ) чинні акти законодавства
України застосовуються у частині, яка не суперечить цьому
Кодексу. Ухвалені до введення в дію Митного кодексу України
рішення Уряду України у питаннях, які згідно з Кодексом можуть
регулюватися виключно законодавчими актами, діють надалі до
прийняття відповідних законодавчих актів.
4. Кабінету Міністрів України до 1 січня 1992 року: прийняти рішення по забезпеченню реалізації Митного кодексу
України; подати до Верховної Ради України пропозиції про приведення
законодавчих актів України у відповідність з Митним кодексом
України; привести рішення Уряду України у відповідність з Митним
кодексом України; забезпечити перегляд і скасування міністерствами, державними
комітетами і відомствами України їх нормативних актів, в тому
числі інструкцій, які суперечать Кодексу.
5. Комісії Верховної Ради України у закордонних справах
забезпечити контроль за виконанням цієї Постанови. Зобов'язати державні органи та установи України надсилати до
Комісії Верховної Ради України у закордонних справах всі
підзаконні акти, що регулюють питання митної справи, а також звіти
про виконання доручень згідно з цією Постановою.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 12 грудня 1991 року
N 1970а-XIIвгору