Документ 197/98, поточна редакція — Прийняття від 17.03.1998

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про деякі заходи щодо державної підтримки сімей з
неповнолітніми дітьми працівників органів внутрішніх
справ, які загинули під час виконання службових
обов'язків

З метою забезпечення соціального захисту дітей працівників
органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових
обов'язків, п о с т а н о в л я ю:
1. Міністерству внутрішніх справ України, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям вжити заходів до
поліпшення забезпечення житлом сімей працівників органів
внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових
обов'язків, що мають неповнолітніх дітей і перебувають на
квартирному обліку, а також дітей-сиріт, які не мають житла, після
закінчення (припинення) навчання у середньому,
професійно-технічному, вищому навчальних закладах.
2. Міністерству праці та соціальної політики України,
Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству освіти
України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
надавати необхідну допомогу у працевлаштуванні вдовам та
неповнолітнім дітям працівників органів внутрішніх справ, які
загинули під час виконання службових обов'язків, у разі потреби
сприяти здійсненню їх професійної підготовки, перепідготовки та
підвищенню кваліфікації відповідно до суспільних потреб.
3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям,
Міністерству внутрішніх справ України з метою забезпечення
повноцінного харчування сімей працівників органів внутрішніх
справ, які загинули під час виконання службових обов'язків, що
мають неповнолітніх дітей, вишукувати можливість для надання їм
продовольчого пайка або відповідної грошової компенсації.
4. Міністерству охорони здоров'я України, Академії медичних
наук України, Міністерству внутрішніх справ України, Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити
безоплатне обстеження та лікування неповнолітніх дітей працівників
органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових
обов'язків, у науково-дослідних установах, діагностичних центрах,
інших державних і комунальних закладах охорони здоров'я, в тому
числі безоплатне зубне (за винятком протезування з використанням
дорогоцінних металів та прирівняних до них матеріалів), вушне,
очне та ортопедотравматологічне протезування (за висновками
лікарів), корекцію зору за допомогою окулярів.
5. Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству
внутрішніх справ України, Міністерству України у справах сім'ї та
молоді забезпечити безоплатне оздоровлення дітей працівників
органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових
обов'язків, в оздоровчих, у разі потреби - санаторно-курортних
закладах, а Міністерству внутрішніх справ України - їх безоплатний
проїзд (у разі потреби із супроводжуючим) залізничним, водним,
міжміським автомобільним транспортом.
6. Міністерству освіти України, Міністерству культури і
мистецтв України, Державному комітету України з фізичної культури
і спорту, Міністерству України у справах сім'ї та молоді,
Міністерству внутрішніх справ України, іншим центральним органам
виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям: сприяти звільненню дітей працівників органів внутрішніх
справ, які загинули під час виконання службових обов'язків, від
плати за додаткові освітні послуги у державних і комунальних
навчальних закладах, дитячо-юнацьких спортивних школах, дитячих
школах естетичного виховання та гуртках, студіях і секціях при
дошкільних, позашкільних і культурно-освітніх закладах; у разі необхідності забезпечувати дітей працівників органів
внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових
обов'язків, на період навчання у середніх навчальних закладах
одноразовим безоплатним харчуванням, у професійно-технічних
закладах - одноразовим безоплатним харчуванням (обідами) та
гуртожитком.
7. Міністерству освіти України, іншим центральним органам
виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади,
передбачати у правилах прийому до цих закладів першочергове
зарахування в разі рівності набраних балів на місця, забезпечені
державним замовленням, дітей працівників органів внутрішніх
справ, які загинули під час виконання службових обов'язків, а
Міністерству внутрішніх справ України забезпечити приймання цієї
категорії дітей до вищих навчальних закладів, що підпорядковані
Міністерству, поза конкурсом.
8. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
забезпечити фінансування заходів державної підтримки дітей
працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час
виконання службових обов'язків, у межах загальної суми асигнувань,
що передбачаються для цих органів у Державному бюджеті України, а
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним
адміністраціям та органам місцевого самоврядування - за рахунок
коштів відповідних місцевих бюджетів.
9. Підтримати ініціативу Міністерства внутрішніх справ
України про безпосередній патронаж дітей працівників органів
внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових
обов'язків, до досягнення ними повноліття, який будуть здійснювати
відповідні органи та підрозділи Міністерства, де працювали
загиблі.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 березня 1998 року
N 197/98вгору