Документ 196_051, чинний, поточна редакція — Підписання від 11.12.2015

МЕМОРАНДУМ
про співробітництво між Державною архівною службою України та Державним архівом Республіки Кіпр


Дата підписання:

11.12.2015


Дата набрання чинності для України:

11.12.2015

Державна архівна служба України та Державний архів Республіки Кіпр (далі - Учасники),

зважаючи на статтю 1 Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Кіпр про Співробітництво у сфері культури від 26 червня 2009 року,

діючи в інтересах подальшого розвитку професійних, наукових та культурних зв’язків,

виходячи зі взаємного прагнення до всебічного співробітництва між архівними установами держав Учасниць,

домовились про таке:

Стаття 1

Учасники будуть розвивати співробітництво в рамках цього Меморандуму відповідно до законодавства держав Учасниць.

Стаття 2

Учасники будуть розвивати співробітництво відповідно до міжнародних договорів та відповідного законодавства держав Учасниць за такими напрямками:

2.1. Обмін, що базується на принципах взаємного обміну фаховою архівознавчою літературою та іншими публікаціями, а також копіями (цифровими копіями) документів, що несуть дослідницький інтерес для обох Учасників та з метою реалізації спільних науково-дослідних проектів;

2.2. Обмін інформацією з актуальних питань архівної справи та професійним досвідом, у тому числі застосування новітніх технологій в діяльності архівних установ (електронне архівування, електронний документообіг, збереження електронних документів);

2.3. Обмін спеціалістами з метою проведення спільних наукових досліджень, вивчення архівних матеріалів, обміну досвідом та інші питання, які будуть вирішуватися взаємно. Відповідні витрати покриваються Учасником, що направляє;

2.4. Підготовка спільних документальних видань та виставок документів. Будь-які відповідні витрати покриваються Учасником, який організовує публікацію видань чи проведення виставок.

Стаття 3

Учасники вирішили використовувати копії (цифрові копії), отримані у відповідності з цим Меморандумом від іншого Учасника виключно у наукових та дослідницьких цілях, а також для проведення важливих заходів (виставок, конференцій та т. п.), пов’язаних з історією України та Республіки Кіпр. Будь-яка публікація цих документів можлива лише за письмової згоди Учасника, що зберігає оригінали цих документів та за умови захисту авторських прав цього Учасника.

Стаття 4

Відповідного до законодавства держав обох Учасниць, Учасники забезпечуватимуть вільний доступ працівників архівів та дослідників, які працюють у рамках цього Меморандуму, до відкритих архівних документів, а також до всіх довідкових матеріалів архівних фондів, як опублікованих, так і неопублікованих, що стосуються тематики їхніх досліджень.

Стаття 5

Учасники сприяють розвитку безпосередніх контактів між державними архівами обох Учасників.

Стаття 6

Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання і діятиме протягом трьох років. Його дія автоматично продовжується на наступний трьохрічний період, якщо будь-який з Учасників не повідомить про свій намір припинити його дію не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення відповідного періоду дії цього Меморандуму.

Учинено в м. Києві 11 грудня 2015 року, в двох примірниках, кожний українською, грецькою та англійською мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу. У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні положень цього Меморандуму перевага надається тексту англійською мовою.

За Державну
архівну службу України

За Державний архів
Республіки Кіпр

Голова Державної
архівної служби України

Надзвичайний і Повноважний Посол
Республіки Кіпр в Україні

(підпис)

(підпис)

Тетяна БАРАНОВА

Вассос ЧАМБЕРЛЕН
вгору