Меморандум про співробітництво між Генеральною прокуратурою України і Юридичною Службою Республіки Кіпр
Генеральна прокуратура України, Кіпр; Меморандум, Міжнародний документ від 25.01.2010
Документ 196_010, чинний, поточна редакція — Підписання від 25.01.2010

              Меморандум 
про співробітництво
між Генеральною прокуратурою України
і Юридичною Службою Республіки Кіпр

Дата підписання: 25.01.2010 Дата набрання чинності для України: 25.01.2010
Генеральна прокуратура України та Юридична Служба Республіки
Кіпр, далі "Сторони",
- з метою розвитку двостороннього співробітництва між
органами прокуратури обох країн в межах відповідних функцій та
повноважень, зокрема у галузі боротьби з транснаціональною
злочинністю;
- керуючись принципами рівноправності, взаєморозуміння та
взаємних інтересів, добросовісного виконання зобов'язань і поваги
до прав людини;
- підтверджуючи незмінне прагнення Сторін до пошуку
практичних рішень у сфері боротьби з транснаціональною
злочинністю, вивчення та визначення сфер для майбутнього
співробітництва;
домовились про таке:
Параграф 1
Сторони в межах своєї компетенції та відповідно до
законодавства і міжнародних зобов'язань своїх держав розвивають
співробітництво у сферах своєї діяльності, зокрема у галузі
боротьби з транснаціональною злочинністю.
Параграф 2
Сторони за взаємною домовленістю проводять зустрічі та
консультації з метою обміну досвідом у сферах своєї діяльності та
обговорення питань, які представляють взаємний інтерес, серед яких
ті, що включаються до порядку денного міжнародних форумів та
організацій.
Параграф 3
Сторони в межах своїх повноважень взаємодіють у галузі
правової допомоги у кримінальних справах та екстрадиції, у тому
числі шляхом проведення консультацій на етапах підготовки і
розгляду конкретних запитів.
Параграф 4
Сторони співпрацюють у питаннях професійної підготовки та
перепідготовки працівників органів прокуратури України та
Республіки Кіпр. З цією метою Сторони сприяють розширенню
професійних контактів між їх співробітниками, а також розвивають
відносини між навчальними закладами, які здійснюють підготовку та
підвищення кваліфікації працівників органів прокуратури.
Параграф 5
Сторони за запитом або з власної ініціативи обмінюються
інформацією щодо правових систем і чинного законодавства своїх
держав та практики його застосування, а також доступними
аналітичними матеріалами, статистичними даними та повідомленнями з
питань боротьби з транснаціональною злочинністю.
Параграф 6
З метою реалізації положень цього Меморандуму вся інформація,
запити та інші документи надаються відповідно до національного
законодавства держав Сторін.
Сторони беруть на себе зобов'язання щодо використання
інформації, зазначеної в параграфі 5 цього Меморандуму, виключно
для цілей, передбачених положеннями цього Меморандуму. Така
інформація може передаватися або використовуватися для інших цілей
тільки за письмовою згодою Сторони, що передала інформацію.
Сторона забезпечує такий самий порядок конфіденційності
інформації, одержаної від іншої Сторони, який було б забезпечено
стосовно власної інформації аналогічного характеру і змісту, як
передбачено її національним законодавством.
Параграф 7
Цей Меморандум не створює жодних нових двосторонніх правових
зобов'язань для Сторін та їх держав та не впливає на чинні
міжнародні зобов'язання Сторін.
Параграф 8
Сторони взаємодіють безпосередньо та призначать посадовців,
відповідальних за виконання Меморандуму.
Параграф 9
Згідно з Меморандумом кожна зі Сторін відповідає за витрати
щодо реалізації заходів співробітництва, які відбуваються на
території її держави, якщо тільки у окремих випадках не були
досягнуті інші домовленості між Сторонами.
Параграф 10
Цей Меморандум набуває чинності з дати його підписання.
Кожна Сторона може письмово повідомити іншій Стороні про своє
бажання припинити дію цього Меморандуму. У такому випадку
Меморандум втрачає чинність через 60 днів з дати повідомлення про
припинення його дії. Припинення дії Меморандуму не впливає на
виконання Сторонами будь-яких інших проектів та програм,
узгоджених відповідно до положень цього Меморандуму.
Вчинено в місті Києві 25 січня 2010 року в двох примірниках,
кожний українською та англійською мовами, при цьому всі тексти є
автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення або
застосування положень цього Меморандуму переважну силу матиме
текст англійською мовою.
Віктор Кудрявцев Петрос Клерідес
(підпис) (підпис)
В.о. Генерального прокурора Генеральний прокурор
України Республіки Кіпрвгору