Документ 196_007, поточна редакція — Затвердження від 28.10.2004, підстава - 1462-2004-п

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Республіки Кіпр про скасування віз для власників
дипломатичних та службових паспортів
( Угоду затверджено Постановою КМ
N 1462 ( 1462-2004-п ) від 28.10.2004 )

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Кіпр, які надалі
іменуються "Договірними Сторонами",
з метою зміцнення дружніх відносин між двома державами,
домовились про таке:
Стаття 1
1. Громадяни України та громадяни Республіки Кіпр, які
користуються дійсними дипломатичними та службовими паспортами,
можуть в'їжджати на територію держави іншої Договірної Сторони без
віз і перебувати на її території строком до 90 (дев'яносто) днів з
дати в'їзду.
2. Громадяни України та громадяни Республіки Кіпр, які
користуються дійсними дипломатичними та службовими паспортами і
відряджаються на роботу до дипломатичних та торгових
представництв, консульських установ або міжнародних організацій на
території держави іншої Договірної Сторони, можуть в'їжджати і
перебувати на території держави іншої Договірної Сторони без віз
протягом всього строку виконання ними службових обов'язків.
3. Члени сімей осіб, зазначених в пункті 2 цієї статті, які
проживають разом з ними і користуються дійсними дипломатичними або
службовими паспортами, можуть в'їжджати на територію держави іншої
Договірної Сторони і перебувати на її території без віз протягом
всього строку виконання службових обов'язків зазначеними особами.
Стаття 2
Особи, зазначені в статті 1 цієї Угоди, перетинають кордон
держави іншої Договірної Сторони лише в пунктах пропуску,
відкритих для міжнародного сполучення.
Стаття 3
Кожна з Договірних Сторін зберігає за собою право відмовити у
в'їзді або перебуванні на її території громадянам держави іншої
Договірної Сторони, якщо це необхідно для забезпечення безпеки
держави, громадського порядку або охорони здоров'я населення, а
також скоротити або обмежити строк перебування зазначених осіб
відповідно до законодавства і нормативно-правових актів приймаючої
держави.
Стаття 4
Особи, зазначені в статті 1 цієї Угоди, зобов'язані
дотримуватися чинного законодавства держави іншої Договірної
Сторони під час перебування на її території.
Стаття 5
1. Кожна з Договірних Сторін має право повністю або частково
призупинити дію окремих положень цієї Угоди, якщо це необхідно для
забезпечення безпеки держави, громадського порядку або охорони
здоров'я населення.
2. Про прийняття та про скасування заходів, передбачених
пунктом 1 цієї статті, Договірні Сторони будуть невідкладно
повідомляти одна одну дипломатичними каналами.
3. Пункти 1 та 2 цієї статті не обмежують право іншої
Договірної Сторони одночасно повністю або частково призупинити дію
окремих положень цієї Угоди, до скасування заходів іншою
Договірною Стороною.
Стаття 6
1. Компетентні органи Договірних Сторін з метою застосування
цієї Угоди, до набуття нею чинності дипломатичними каналами
надішлють одна одній зразки дійсних дипломатичних та службових
паспортів.
2. Договірні Сторони повідомляють одна одну про введення в
дію нових дипломатичних або службових паспортів, або внесення
змін до існуючих принаймні за 30 (тридцять) днів до їх введення,
одночасно надсилаючи зразки нових або змінених документів.
Стаття 7
1. Ця Угода набуває чинності на 30 (тридцятий) день з дати
отримання останнього письмового повідомлення про виконання
Договірними Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для
набуття нею чинності.
2. Ця Угода укладається на невизначений термін і може бути
змінена або доповнена за взаємною згодою Договірних Сторін. Такі
зміни набувають чинності відповідно до пункту 1 цієї статті.
3. Кожна з Договірних Сторін може припинити дію цієї Угоди,
повідомивши про це іншу Договірну Сторону у письмовій формі. В
цьому випадку Угода втрачає чинність на 90-й (дев'яностий) день з
дати отримання повідомлення іншою Договірною Стороною.
Вчинено в місті Нікосія 15 липня 2004 року у двох
примірниках, кожний українською, грецькою та англійською мовами,
при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення
розбіжностей у їх тлумаченні переважну силу матиме текст
англійською мовою.
За Кабінет Міністрів За Уряд Республіки
України Кіпрвгору