Документ 196_006, чинний, поточна редакція — Підписання від 03.08.2004

              Меморандум 
про взаєморозуміння між Підрозділом по боротьбі
з відмиванням грошей (MOKAS) Республіки Кіпр та
Державним департаментом фінансового моніторингу,
що діє у складі Міністерства фінансів України,
щодо співробітництва в сфері обміну фінансовими
відомостями, пов'язаними з відмиванням грошей

Дата підписання: 03.08.2004 Дата набуття чинності: 03.08.2004
Підрозділ по боротьбі з відмиванням грошей (MOKAS) Республіки
Кіпр та Державний департамент фінансового моніторингу, що діє у
складі Міністерства фінансів України, далі - "Сторони", бажають в
дусі співробітництва і взаємної зацікавленості сприяти виявленню
та переслідуванню осіб, підозрюваних у відмиванні грошей та
кримінальній діяльності, пов'язаній з відмиванням грошей.
З цією метою досягли наступного розуміння:
1. Сторони співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу
інформації, що є у їх розпорядженні та стосується фінансових
операцій, стосовно яких є підозри, що вони можуть бути пов'язані з
відмиванням грошей чи кримінальними діяннями, пов'язаними з
відмиванням грошей. З цією метою, Сторони обмінюватимуться з
власної ініціативи або на запит будь-якою наявною інформацією, що
може мати відношення до виявлення Сторонами фінансових операцій,
пов'язаних з відмиванням грошей, а також фізичних та юридичних
осіб, які залучені до здійснення таких операцій. Будь-який запит
на отримання інформації буде підтверджуватись стислим переліком
основних фактів.
2. Інформація або документи, отримані від відповідної
Сторони, не можуть бути ані розголошені будь-якій третій стороні,
ані використані в судових чи слідчих цілях без попередньої згоди
Сторони, що надає інформацію. Інформація, отримана у відповідності
з цим Меморандумом, може бути використана при здійснені правосуддя
лише у справах, пов'язаних із відмиванням грошей, що походять від
суспільно небезпечних протиправних діянь, що передують відмиванню
грошей, як вони визначаються відповідним національним
законодавством відповідних Сторін.
3. Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження
будь-якої інформації чи документів, отриманих від відповідної
Сторони, для цілей інших ніж ті, що визначені в цьому Меморандумі,
без попередньої згоди Сторони, що надає інформацію.
4. Інформація, отримана у відповідності з цим Меморандумом, є
конфіденційною. На неї поширюється режим захисту, аналогічний
передбаченому національним законодавством отримуючої Сторони для
подібної інформації, отриманої з національних джерел.
5. Сторони спільно узгодять відповідно до законодавства їхніх
держав прийнятні процедури співробітництва і консультуватимуть
одна одну з метою виконання цього Меморандуму.
6. Співробітництво між Сторонами здійснюватиметься, при
можливості, англійською мовою.
7. Сторони не зобов'язані надавати допомогу у випадку, якщо
по фактах, яких стосується запит, вже порушено судове провадження.
8. За взаємною згодою Сторін до цього Меморандуму можуть
вноситись зміни та доповнення, які оформлюються окремими
протоколами, що складають його невід'ємну частину.
9. Цей Меморандум укладається на невизначений термін та
набуває чинності з дати його підписання.
10. Дія цього Меморандуму припиняється через три місяці з
дати отримання однією з Сторін письмового повідомлення іншої
Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.
11. Усі спори щодо тлумачення або застосування положень цього
Меморандуму вирішуватимуться шляхом переговорів між Сторонами.
Вчинено у м. Київ 19.07.2004 та м. Нікосія 3.08.2004 року у
двох примірниках, кожний грецькою, українською та англійською
мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення
розбіжностей щодо тлумачення або застосування положень цього
Меморандуму переважну силу матиме текст англійською мовою.
За Підрозділ по боротьбі з За Державний департамент
відмиванням грошей (MOKAS) фінансового моніторингу,
Юридичного Офісу Республіки що діє у складі Міністерства
фінансів України
Єва Россіду-Папакір'яку Сергій Гуржій,
голова головавгору