Торговельна угода між Урядом України та Урядом Республіки Кіпр
Угода Кабінету Міністрів України; Кіпр; Міжнародний документ від 21.02.2000
Документ 196_004, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 15.11.2001, підстава - 2793-III

            Торговельна угода 
між Урядом України та Урядом Республіки Кіпр
( Угоду ратифіковано Законом
N 2793-III ( 2793-14 ) від 15.11.2001 )

Уряд України та Уряд Республіки Кіпр, які надалі іменуються
"Договірні Сторони", бажаючи надалі зміцнювати торговельні відносини між двома
країнами на принципах рівності і взаємної вигоди, будучи впевненими, що розвиток двостороннього торговельного
співробітництва сприятиме поліпшенню добробуту народів кожної
країни, прагнучи встановити основи для торговельного співробітництва
між двома країнами, домовились про наступне:
Стаття 1
Договірні Сторони згідно з їх національними законодавствами
сприятимуть торговому співробітництву між двома країнами на
довгостроковій і стабільній основі.
Стаття 2
Договірні Сторони нададуть одна одній режим найбільшого
сприяння у всіх галузях, зокрема у відношенні до: - стягнення мита і митних зборів, що стосуються імпорту та
експорту, включаючи механізм збирання таких мит і зборів; - положень, що стосуються проходження митного кордону,
перевезень, складуванню, транзиту; - податків та інших будь-яких внутрішніх зборів, які
застосовуються прямо чи непрямо до товарів, що імпортуються або
експортуються; - механізму платежів та переводу таких платежів; - правил, що стосуються продажу, купівлі, транспортування,
збуту і використання товарів на внутрішньому ринку. Кожна Договірна Сторона надасть недискримінаційний режим
продукції, яка походить з/або експортується на територію іншої
Договірної Сторони у відношенні до застосування кількісних
обмежень, надання ліцензій, валютного регулювання, включаючи те,
що стосується валютних витрат, необхідних для оплати імпорту.
Стаття 3
Положення Статті 2 не стосується: а) переваг, які Договірні Сторони надали або можуть надати в
рамках Митного Союзу або Вільної Економічної Зони, б) переваг, які Договірні Сторони надають сусіднім країнам з
метою полегшення прикордонної торгівлі.
Стаття 4
Договірні Сторони заохочуватимуть і сприятимуть контактам між
своїми фізичними і юридичними особами, зокрема, обміну візитами
делегацій і бізнесменів, участі у ярмарках і виставках, обміну
інформацією. Договірні Сторони мають підтримувати відкриття представництв
зовнішньоторговельних організацій, компаній, фірм, банків та інш.
на території кожної з Договірних Сторін у відповідності до їх
національних законодавств.
Стаття 5
Імпорт та експорт товарів і послуг здійснюватиметься на
основі контрактів, укладених між фізичними і юридичними особами
обох країн, за світовими цінами у відповідності до їх законодавств
і міжнародної торговельної практики. Жодна з Договірних Сторін не
відповідатиме за зобов'язаннями фізичних і юридичних осіб, що
виникають з таких комерційних операцій.
Стаття 6
Всі розрахунки комерційного та некомерційного характеру між
Україною та Республікою Кіпр здійснюватимуться у вільно
конвертованих міжнародних валютах, якщо інше не буде спеціально
обумовлено між двома Договірними Сторонами.
Стаття 7
Фізичні і юридичні особи кожної країни будуть також вільні у
імпорті та експорті товарів і послуг одна одній на основі
зустрічної торгівлі, компенсаційних угод та будь-яких інших
міжнародно визнаних форм ділового співробітництва у відповідності
до законодавств двох країн.
Стаття 8
Представники Договірних Сторін зустрічатимуться по черзі в
Києві і у Нікосії на прохання однієї з Договірних Сторін з метою
перевірки ходу виконання цієї Угоди, підготовки рекомендацій і
пропозицій, які сприяють торговельному обміну між двома країнами і
пропонування вирішення проблем, які можуть виникати у зв'язку з
ними.
Стаття 9
Кожна Договірна Сторона повідомить іншу Договірну Сторону про
закінчення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття
чинності Угоди. Ця Угода набуває чинності з дати отримання
останньої нотифікації. Ця Угода укладена на п'ять років. Її чинність автоматично
подовжуватиметься на наступний відповідний річний період, якщо
жодна з Договірних Сторін не поінформує іншу Договірну Сторону у
письмовій формі про свій намір припинити дію цієї Угоди не
пізніше, ніж за шість місяців до припинення дії цієї Угоди. Після
припинення строку дії цієї Угоди її умови будуть продовжуватись
застосовуватися до всіх контрактів, укладених в період чинності
цієї Угоди, і не повністю виконаних до дати припинення дії цієї
Угоди.
Вчинено в м. Києві 21 лютого 2000 р. у двох дійсних
примірниках українською, грецькою та англійською мовами, причому
всі тексти є автентичними. У випадку розбіжностей у тлумаченні
положень цієї Угоди, англійський текст переважатиме.
За Уряд За Уряд
України Республіки Кіпрвгору