Угода між Урядом України та Урядом Республіки Кіпр про співробітництво у сфері вищої освіти
Угода Кабінету Міністрів України; Кіпр; Міжнародний документ від 11.12.2015
Документ 196_001-15, чинний, поточна редакція — Затвердження від 11.05.2017, підстава - 314-2017-п
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 12.06.2017, підстава - v1382321-17. Подивитися в історії? )

УГОДА
між Урядом України та Урядом Республіки Кіпр про співробітництво у сфері вищої освіти

{Угоду затверджено Постановою КМ № 314 від 11.05.2017}


Дата підписання:

11.12.2015


Дата набрання чинності для України:

12.06.2017

Уряд України та Уряд Республіки Кіпр (далі - Сторони),

діючи у відповідності до їх національного законодавства,

прагнучи зміцнювати відносини та поглиблювати між ними взаєморозуміння,

виходячи з переконання, що обмін у сфері вищої освіти сприятиме співробітництву між двома державами,

бажаючи розвивати відносини в усіх сферах, пов'язаних з вищою освітою,

домовились про таке:

Стаття 1

Сторони співпрацюють з метою:

a) організації обміну досвідом з найважливіших напрямів розвитку, управління та планування в галузі освіти;

b) підготовки та перепідготовки фахівців через аспірантуру, докторантуру, наукове стажування, підвищення кваліфікації;

c) встановлення та розвитку співробітництва між навчальними закладами Сторін.

Усі види діяльності, що охоплюються цією Угодою, здійснюються відповідно до законів і нормативно-правових актів Сторін.

Стаття 2

Сторони сприяють розвитку співробітництва у сфері вищої освіти шляхом взаємного обміну досвідом та інформацією з проблемних питань управління системою освіти.

Стаття 3

Під час дії цієї Угоди Сторони заохочують налагодження та розвиток прямого співробітництва між вищими навчальними закладами Сторін.

Стаття 4

Сторони розглянуть можливість обмінів науковими і науково-педагогічними працівниками для коротко- і довгострокової педагогічної роботи за контрактами.

Стаття 5

Сторони надають можливість своїм громадянам здобувати освіту у вищих навчальних закладах іншої Сторони за умови оплати навчання згідно з їх національним законодавством.

Стаття 6

1. Сторони заохочують створення механізмів обміну інформацією та консультацій щодо їх систем вищої освіти, необхідних для визначення еквівалентності та/або відповідності змісту кожної отриманої професійної та академічної кваліфікації.

2. Сторони сприяють підписанню угоди про взаємне визнання документів про освіту, виданих визнаними освітніми установами України та Республіки Кіпр.

Стаття 7

Положення цієї Угоди не перешкоджають здійсненню інших освітніх і наукових обмінів, узгоджених Сторонами дипломатичними каналами.

Стаття 8

До цієї Угоди за взаємною письмовою згодою Сторін можуть вноситися зміни, що оформлюються відповідними протоколами, які становлять невід'ємну частину цієї Угоди. Такі зміни набирають чинності в порядку, визначеному статтею 10 цієї Угоди.

Стаття 9

Всі спори щодо тлумачення або застосування положень цієї Угоди вирішуються Сторонами шляхом консультацій та переговорів.

Стаття 10

1. Ця Угода набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення дипломатичними каналами про завершення Сторонами відповідних внутрішньодержавних процедур, необхідних для набирання цієї Угодою чинності.

Ця Угода залишається чинною протягом п'яти років, її дія автоматично продовжується на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна із Сторін, за шість місяців до закінчення початкового п'ятирічного періоду або наступних п'ятирічних періодів, не повідомить іншу Сторону в письмовій формі дипломатичними каналами про свій намір припинити дію цієї Угоди.

2. Припинення дії цієї Угоди не впливає на поточну діяльність в рамках Угоди, якщо Сторони не домовилися про інше.

Учинено в м. Києві 11 грудня 2015 року, в двох примірниках, кожний українською, грецькою та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні положень цієї Угоди, перевага надається тексту англійською мовою.


За Уряд України

За Уряд Республіки Кіпр


(підпис)

(підпис)
вгору