Звернення Верховної Ради України до народних депутатів СРСР від України
Верховна Рада України; Звернення від 11.12.19911965-XII
Документ 1965-XII, поточна редакція — Прийняття від 11.12.1991

            З В Е Р Н Е Н Н Я 
Верховної Ради України до народних
депутатів СРСР від України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 10, ст.145 )

Виходячи з того, що 1 грудня 1991 року народ України
переважною більшістю схвалив Акт проголошення незалежності України
від 24 серпня 1991 року ( 1427-12 ), чим засвідчив своє
волевиявлення будувати незалежну Українську державу, а також
беручи до уваги факт припинення існування СРСР як суб'єкта
міжнародного права і геополітичної реальності, що було
констатовано Бєларуссю, Росією та Україною в укладеній між ними
угоді від 8 грудня 1991 року ( 997_077 ),
Верховна Рада України звертається до народних депутатів СРСР
від України з проханням врахувати вищевикладене і не брати участі
в роботі Надзвичайного з'їзду народних депутатів СРСР.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 11 грудня 1991 року
N 1965-XIIвгору