Документ 1961-III, поточна редакція — Прийняття від 21.09.2000

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про попереднє схвалення і направлення
до Конституційного Суду України законопроекту про
внесення змін до статті 98 Конституції України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 42, ст.361 )

У зв'язку із уточненням редакції тексту законопроекту про
внесення змін до статті 98 Конституції України ( 254к/96-ВР ),
попередньо схваленого Верховною Радою України 20 травня 1999 року
( 681-14 ), та зважаючи на Рішення Конституційного Суду України
від 9 червня 1998 року ( v008p710-98 ), Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Законопроект про внесення змін до статті 98 Конституції
України, внесений до Верховної Ради України 14 січня 1998 року 190
народними депутатами України, попередньо схвалити і направити до
Конституційного Суду України для одержання висновку щодо його
відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України
(додається).
2. Включити до порядку денного наступної чергової сьомої
сесії Верховної Ради України питання про прийняття Закону України
"Про внесення змін до статті 98 Конституції України".

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 21 вересня 2000 року
N 1961-III
Додаток
до Постанови Верховної Ради України
від 21 вересня 2000 року N 1961-III

ЗАКОНОПРОЕКТ
про внесення змін до статті
98 Конституції України

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 98 Конституції України викласти в такій редакції:
"Стаття 98. Парламентський контроль за формуванням та
виконанням Державного бюджету України та місцевих бюджетів у
частині фінансування повноважень місцевих державних адміністрацій
та делегованих місцевому самоврядуванню повноважень органів
виконавчої влади по доходах і видатках від імені Верховної Ради
України здійснює Рахункова палата України.
Повноваження, порядок організації і діяльності Рахункової
палати України визначаються законом".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Голова Верховної Ради Українивгору