Документ 1960-98-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.02.2009, підстава - 82-2009-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 11 грудня 1998 р. N 1960
Київ
 
Про умови оплати праці працівників
підприємств, установ і організацій
державної ветеринарної медицини
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 541 ( 541-2001-п ) від 18.05.2001 N 82 ( 82-2009-п ) від 11.02.2009 }

 
     Відповідно до статті 8 Закону України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Установити, що працівникам підприємств, установ і організацій державної ветеринарної медицини:
 
     безпосередньо зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці і на роботах з особливо шкідливими умовами праці провадяться доплати в розмірі відповідно до 12 і до 24 відсотків посадового окладу за переліком посад згідно з додатками 1 і 2.
 
     Працівники підприємств, установ і організацій державної ветеринарної медицини, які займають посади, визначені зазначеними додатками, вважаються постійно зайнятими на роботах із шкідливими (особливо шкідливими) умовами праці незалежно від фактичного часу роботи в таких умовах;
 
     оплата праці за час роботи в осередках інфекційних хвороб тварин, визначених згідно з додатком 3, провадиться в розмірі подвійного посадового окладу.
 
     2. Дозволити Державному департаменту ветеринарної медицини вносити у разі потреби зміни до додатків 1 і 2 до цієї постанови за погодженням з Міністерством охорони здоров'я, Міністерством фінансів, Міністерством праці та соціальної політики.
 
( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 541 ( 541-2001-п ) від 18.05.2001 )
 
     4. Оплату праці працівників підприємств, установ і організацій державної ветеринарної медицини здійснювати за рахунок коштів Державного бюджету України і місцевих бюджетів, передбачених на утримання зазначених підприємств, установ і організацій, а також за рахунок надходжень з інших джерел доходів, одержання яких передбачено відповідними нормативно-правовими актами.
 
     5. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

 
   Прем'єр-міністр України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО 
     Інд. 22

 
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 грудня 1998 р. N 1960
 
ПЕРЕЛІК
посад спеціалістів (у тому числі керівників) та інших
працівників підприємств, установ і організацій державної
ветеринарної медицини, безпосередньо зайнятих на роботах
із шкідливими умовами праці, яким може встановлюватися
доплата у розмірі до 12 відсотків посадового окладу

 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
                  |
    Найменування посад     |  Найменування підприємств,
                  |  установ і організацій
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Завідувачі   паразитологічного, Державний науково-дослідний 
діагностичного, біологічного інститут з лабораторної
відділів, відділів з оцінки діагностики та ветеринарно-
епізоотичного стану санітарної експертизи,
сільськогосподарських і диких республіканська (Автономної
тварин, з боротьби з хворобами Республіки Крим), зональні
птиці, ветеринарно-санітарної спеціалізовані державні
експертизи, хвороб молодняка, лабораторії ветеринарної
неплідності, державних лабораторій медицини з хвороб тварин,
ветеринарно-санітарної експертизи міжобласні спеціалізовані
на ринках; державні лабораторії з хвороб
птиці, міжрайонні, районні провідні лікарі лікарі державні лабораторії ветеринарної ветеринарної медицини цих медицини, обласні, районні,
структурних підрозділів; міські підприємства (лікарні)
ветеринарної медицини; Київське, фельдшери ветеринарної Севастопольське управління медицини, лаборанти, ветеринарні державної ветеринарної медицини:
санітари, які працюють під районні, дільничні лікарні
керівництвом зазначених фахівців ветеринарної медицини, дільниці
ветеринарної медицини

——————————
    Примітка. Директорам Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, республіканської (Автономної Республіки Крим), зональних і міжобласних спеціалізованих, регіональних, міських, районних, міжрайонних державних лабораторій ветеринарної медицини доплати до посадових окладів встановлюються за умови, що вони одночасно є завідувачами відділів.
 
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 82 ( 82-2009-п ) від 11.02.2009 }
 
       Міністр 
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 грудня 1998 р. N 1960
 
ПЕРЕЛІК
посад спеціалістів (у тому числі керівників) та інших
працівників підприємств, установ і організацій державної
ветеринарної медицини, безпосередньо зайнятих на роботах
з особливо шкідливими умовами праці, яким може
встановлюватися доплата в розмірі до 24 відсотків
посадового окладу
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
                  |
    Найменування посад     |  Найменування підприємств,
                  |  установ і організацій
—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
     I. Працівники, які безпосередньо зайняті на роботах з особливо шкідливими умовами праці з мікроорганізмами II групи патогенності для людей
 
     Завідувачі відділів:
 
бактеріологічного, Державний науково-дослідний
вірусологічного,  серологічного, інститут з лабораторної 
імунологічного, діагностики та ветеринарно-
патоморфологічного, мікологічного, санітарної експертизи,
з діагностики інфекційних республіканська (Автономної
захворювань відділів загонів з Республіки Крим), зональні
діагностики та боротьби зі сказом, спеціалізовані державні
дослідження шкірсировини на лабораторії ветеринарної
сибірку (Асколі); ізоляторів для медицини з хвороб тварин,
утримання заражених тварин; міжобласні спеціалізовані
провідні лікарі, лікарі державні лабораторії
ветеринарної медицини цих ветеринарної медицини з хвороб
структурних підрозділів; фельдшери птиці, регіональні, міські,
та лаборанти, ветеринарні районні, міжрайонні державні
санітари, які працюють під лабораторії ветеринарної
керівництвом зазначених вище медицини, лабораторії Асколі,
фахівців станції з боротьби зі сказом,
Київська, Севастопольська міські
державні лабораторії етеринарної
медицини

     II. Працівники, які безпосередньо зайняті на роботах з особливо шкідливими умовами праці з токсичними речовинами I-III класу небезпечності для людей
 
   Завідувачі           Державний науково-дослідний
хіміко-токсикологічного,      інститут з лабораторної 
біохімічного відділів; діагностики та ветеринарно-
санітарної експертизи, провідні лікарі, лікарі республіканська (Автономної ветеринарної медицини цих Республіки Крим), зональні
структурних підрозділів; спеціалізовані державні
лабораторії ветеринарної фельдшери та лаборанти, медицини з хвороб тварин, ветеринарні санітари, які працюють міжобласні спеціалізовані
під керівництвом зазначених вище державні лабораторії
фахівців ветеринарної медицини з хвороб
птиці, регіональні, міські,
районні, міжрайонні державні
лабораторії ветеринарної
медицини, Київська,
Севастопольська міські державні
лабораторії ветеринарної
медицини
     III. Працівники, які безпосередньо зайняті на роботах з особливо шкідливими умовами праці з мікроорганізмами III-IV групи патогенності, радіонуклідами, токсичними речовинами III класу небезпечності для людей, хімічними речовинами, віднесеними до алергенів
 
Завідувачі відділів:        Державний науково-дослідний 
інститут з лабораторної протиепізоотичного, діагностики та ветеринарно- епізоотологічного, радіологічного, санітарної експертизи,
загонів з діагностики та боротьби республіканська (Автономної
з лейкозом, туберкульозом, Республіки Крим), зональні
відділів, загонів з організації та спеціалізовані державні
проведення санітарних, лабораторії ветеринарної
дезінфекційних, дезінсектиційних, медицини з хвороб тварин,
дератизаційних робіт; інженери міжобласні спеціалізовані
радіологічних, хіміко- державні лабораторії
токсикологічних відділів, ветеринарної медицини з хвороб
лабораторій: атомно-абсорбційної птиці, регіональні, міські,
спектрофотометрії, газової районні, міжрайонні державні
хроматографії, рідинної лабораторії ветеринарної
хроматографії, фізико-хімічних медицини;
досліджень, ELISA-TEST та
визначення мікотоксинів;
провідні лікарі, лікарі обласні, міські, районні ветеринарної медицини цих підприємства (лікарні)
структурних підрозділів; ветеринарної медицини;
фельдшери та лаборанти, Київська, Севастопольська ветеринарні санітари, які працюють міські державні лабораторії
під керівництвом вищезазначених ветеринарної медицини, обласні
фахівців госпрозрахункові
ветеринарно-санітарні загони
та їх структурні підрозділи

     Примітки:
 
     1. Директорам Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, республіканської (Автономної Республіки Крим), зональних, міжобласних спеціалізованих, регіональних, міських, міжрайонних державних лабораторій ветеринарної медицини посадові оклади підвищуються за умови, що вони одночасно є завідувачами відділів.
 
     2. Директорам міських, районних, міжрайонних державних лабораторій ветеринарної медицини посадові оклади підвищуються за умови, що вони одночасно виконують функції провідних лікарів, лікарів з особливо шкідливими умовами праці, посади яких передбачено штатним розписом.
 
     3. До мікроорганізмів II групи патогенності належать збудники сибірки, бруцельозу, туляремії, лептоспірозу, сапу, меліоїдозу, КУ-лихоманки, віспи, сказу, хламідіозу, бластомікозу, кокцидіоїдозу, гістоплазмозу, захворювань, що викликаються арбовірусами та аденовірусами, а також токсин ботуліну A, B, E, F.
 
     4. До мікроорганізмів III-IV групи патогенності належать збудники правця, лістеріозу, туберкульозу, кампілобактеріозу, аспергільозу, еризипелоїду, сальмонельозу та інших захворювань, передбачених Положенням про порядок обліку, зберігання, поводження, відпуску і пересилання культур бактерій, вірусів, рикетсій, грибів, найпростіших мікоплазм, бактерійних токсинів, отрути біологічного походження, затвердженим МОЗ 18 травня 1979 року.
 
     5. До радіонуклідів належать:
 
Група радіаційної шкідливості
 
цезій - 134,137           В, В 
стронцій - 89,90 В, Б
плутоній - 239 А
йод-131 Б
свинець - 210 А
рутеній - 103, 106 В, Б
церій - 141, 144 В, Б
ітрій - 91 В

Групи радіаційної шкідливості
позначаються індексами А, Б,
В у порядку зменшення
радіаційної небезпеки
 
     6. До токсичних речовин I-III класу небезпеки належать амінна сіль 2,4-Д дихлорфеноксиоцтової кислоти (2,4-ДА), амонію роданід, аценонітріл, барію гідроксид, бензол, бутиловий ефір 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти (бутиловий ефір 2,4-Д), гексахлорбензол, гексахлорпараксилол, гексахлорциклогексан (гексахлоран), гідрозин і його похідні, бромофос, 0,0 - диметил-0, 2,2 - дихлорвінілфосфат (ДДВФ), метилнітрофос, метафос, хлорофос, фталафос, ДДТ, калій залізоціаністий (червона кров'яна сіль), нітрат калію, хлорид калію, карбамід (сечовина), кислота азотна, кислота борна, кислота масляна, кислота мурашина, кислота сірчана, кислота трихлороцтова, кислота оцтова, кобальт, ксилол, сірчанокисла мідь, сполуки миш'яку, порох рослинного і тваринного походження, неорганічні сполуки ртуті, сполуки алюмінію, неорганічні сполуки свинцю, синтетичні миючі засоби "Лотос", "Ока", "Ера" та інші, сода кальцинована, спирт ізоаміловий, спирт ізобутиловий, спирт ізопропіловий, сурма та її сполуки, формальдегід, фосфід цинку та інші хімічні речовини, їх сполуки згідно з ГОСТ 12.1.005-88 та іншими нормативними документами, затвердженими у відповідному порядку.
 
     7. До алергенів належать ампіцилін, бензилпеніцилін, білково-вітамінний концентрат (за білком), 2,4 - динітрохлорбензол, дріжджі кормові сухі, вирощені на післяспиртовій барді, левоміцетин, 1 - нафтил-N-метилкарбамат (севін), оксицилін, 5 - окситетрациклін, олеандоміцину фосфат, поліхлорпінен, рефампіцилін, стрептоміцин, тетраметилтіурамдисульфід (тіурам, ТМТД), тетрациклін, фенол, фурфурол, хлортетрациклін, хромати, біхромати (в перерахунку на CrO3), ентобактерин, еритроміцин, етилмеркурхлорид (за ртуттю), фурацилін, цинеб, гентаміцин, гризин, канаміцин, неоміцин, штами грибів Candida Seatrycum АР-217 та інші алергени згідно з ГОСТ 12.01.005-88 та додатками 2, 3, 4, 5, 6, 7 до списку гранично допустимих рівнів, затвердженого МОЗ СРСР 26 травня 1988 р. N 4617-88.
 
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 82 ( 82-2009-п ) від 11.02.2009 }
 
       Міністр 
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 грудня 1998 р. N 1960
 
ПЕРЕЛІК
інфекційних хвороб тварин, за час роботи в осередках
яких посадові оклади працівників підприємств, установ,
організацій державної ветеринарної медицини встановлюються
у подвійному розмірі
 
Сибірка            Везикулярний стоматит 
Сап Везикулярна хвороба свиней
Бруцельоз Чума великої рогатої худоби
Туляремія Чума дрібних жуйних
Лептоспіроз Інфекційна (контагіозна)
плевропневмонія великої рогатої
худоби
Меліоїдоз Катаральна лихоманка овець
КУ-лихоманка Африканська чума свиней
Сказ Класична чума свиней
Ботулізм Чума (висококонтагіозний грип)
птиці
Хламідіоз (орнітоз) Ньюкаслська хвороба
Бластомікоз Віспа овець та кіз
Кокцидіоїдоз Трихінельоз
Гістоплазмоз Захворювання, що викликаються
арбовірусами та аденовірусами
Ящур

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 грудня 1998 р. N 1960
 
НОВА РЕДАКЦІЯ РОЗДІЛУ VII
додатка N 1 до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 травня 1996 р. N 565 ( 565-96-п ) "Про упорядкування
умов оплати праці працівників окремих галузей бюджетної
сфери", викладеного у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 2 грудня 1996 р.
N 1458 ( 1458-96-п )

 
"VII. Державна ветеринарна медицина
 
Керівні працівники
 
Начальник (директор) Центральної, 134 - 191
республіканської (Автономної Республіки Крим) 
державної лабораторії ветеринарної медицини
Начальник (директор): республіканського 120 - 182
(Автономної Республіки Крим), обласного, районного підприємства (лікарні) державної ветеринарної медицини, зональної та міжобласної, спеціалізованої, обласної, Київської та Севастопольської міської державної лабораторії ветеринарної медицини
 
Начальник (директор): районної, 116 - 168
міжрайонної  міської  (крім міст Києва і 
Севастополя) державної лабораторії
ветеринарної медицини, міського (крім міст
Києва і Севастополя) підприємства (лікарні)
державної ветеринарної медицини,
прикордонного, транспортного пункту
державного ветеринарного контролю; завідувач
відділу: Центральної, республіканської
(Автономної Республіки Крим), зональної та
міжобласної спеціалізованої, обласної,
міської державної лабораторії ветеринарної
медицини, Київського, Севастопольського
міського управління ветеринарної медицини,
республіканського (Автономної Республіки
Крим), обласного, районного, міського
підприємства (лікарні) державної ветеринарної
медицини, регіональної служби державного
ветеринарного контролю на кордоні і
транспорті; завідувач: районної лікарні в
місті, дільничної лікарні; головні
спеціалісти районних підприємств (лікарень)
ветмедицини
Завідувач: дільниці ветеринарної 116 - 146 медицини, лабораторії ветеринарно-санітарної
експертизи на ринку, пункту, аптеки
ветеринарної медицини

Спеціалісти
 
Провідний лікар ветеринарної медицини, 105 - 159
лікар ветеринарної медицини всіх категорій 
Фельдшер (технік) ветеринарної медицини, 84 - 115 лаборанти всіх категорій
Молодший персонал ветеринарної медицини 68 - 86".вгору