Документ 196/96-ВР, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.05.1996
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.06.1996. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення зміни і доповнення до законодавчих
актів України стосовно накладення штрафу за
порушення вимог щодо охорони праці
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 31, ст. 145 )
 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Частину третю статті 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122; Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 49, ст.431) викласти в такій редакції:
 
     "Штраф, накладений за вчинення адміністративного правопорушення, вноситься порушником в установу Ощадного банку України, за винятком штрафу, що стягується на місці вчинення правопорушення, якщо інше не встановлено законодавством України".
 
     2. Частину шосту статті 21 Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 49, ст.668) доповнити реченням такого змісту: "Працівники, на яких накладено штраф, вносять його в касу підприємства за місцем роботи".
 
     3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                  Л.КУЧМА 
м. Київ, 15 травня 1996 року
N 196/96-ВРвгору