Документ 196/2015, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.03.2019, підстава - 65/2019

Указ
Президента України

{Указ втратив чинність на підставі Указу Президента № 65/2019 від 11.03.2019}

Про внесення змін до пункту 4 Положення про проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради юстиції

1. Внести до пункту 4 Положення про проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради юстиції, затвердженого Указом Президента України від 13 березня 2015 року № 141, такі зміни:

1) підпункт 1 доповнити абзацами такого змісту:

"здійснює прийом документів від осіб, які претендують на участь у конкурсі. У прийнятті документів, що подаються особами, які мають намір взяти участь у конкурсі, не може бути відмовлено з інших підстав, ніж закінчення строку їх подання;

розміщує на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України інформацію про осіб, які претендують на участь у конкурсі, разом із копіями поданих ними документів (крім документів, зазначених у пунктах 3, 7, 8 частини четвертої статті 6-2 Закону України "Про Вищу раду юстиції") не пізніше ніж на наступний робочий день з дня надходження таких документів";

2) підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) Конкурсна комісія здійснює попередній розгляд документів осіб, які претендують на участь у конкурсі, на відповідність вимогам, установленим Законом України "Про Вищу раду юстиції", та приймає рішення про допуск осіб до участі в конкурсі або про відмову у допуску до участі в конкурсі".

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
3 квітня 2015 року
№ 196/2015
вгору