Документ 196-2005-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 1149-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 березня 2005 р. N 196
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1149 ( 1149-2010-п ) від 08.12.2010 }
{ Дію Постанови відновлено у зв'язку з втратою чинності
Постанови КМ N 995 ( 995-2009-п ) від 12.09.2009 та
відновленням дії Постанови КМ N 1195 ( 1195-2001-п )
від 05.09.2001 згідно з Постановою КМ N 327
( 327-2010-п )від 23.04.2010 }
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 995 ( 995-2009-п ) від 12.09.2009 }
Про внесення змін до Формули розподілу обсягу
міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання
та коштів, що передаються до державного бюджету)
між державним бюджетом та місцевими бюджетами

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів
(дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного
бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня
2001 р. N 1195 ( 1195-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 38, ст. 1729; 2002 р., N 38, ст. 1782; 2003 р., N 37, ст. 1984,
N 47, ст. 2426; 2004 р., N 37, ст. 2453; 2005 р., N 1, ст. 24 ),
зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 березня 2005 р. N 196
ЗМІНИ,
що вносяться до Формули розподілу обсягу міжбюджетних
трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що
передаються до державного бюджету) між державним
бюджетом та місцевими бюджетами ( 1195-2001-п )

1. Абзаци шістнадцятий і сімнадцятий пункту 6 викласти у
такій редакції:
"D(pu4) - фактичний обсяг доходів i-тої
адміністративно-територіальної одиниці, що враховуються під час
визначення міжбюджетних трансфертів за 2004 рік;
g' - усереднений коефіцієнт для місцевих бюджетів, що
визначений за базовий період і дорівнює 127".
2. У пункті 19:
1) формули
"V = H x N x (1 - лямбда + лямбда x K ) + V "
zob(ark) zob(ark) i zi2 zgi
і "H = (V - V ) x K x K / N "
zob(ark) zu zgu zob(ark)1 zob(ark)4 u
замінити відповідно формулами
"V = H x N x (1 - лямбда + лямбда x K ) +
zob(ark) zob(ark) i zi2
+ V + V "
zgi zhi
і "H = (V - V - V ) x K x
zob(ark) zu zgu zhu zob(ark)1
х K / N ";
zob(ark)4 u
2) доповнити пункт абзацами такого змісту.
"V(zhu) - загальний показник обсягу додаткових видатків
місцевих бюджетів на харчування в спеціалізованих закладах охорони
здоров'я, визначений за окремим розрахунком;
V(zhi) - обсяг додаткових видатків бюджету
адміністративно-територіальної одиниці на харчування в
спеціалізованих закладах охорони здоров'я, визначений за окремим
розрахунком".
3. У пункті 20 формулу
"H = (V - V ) x K x K / (N - N -
zm(r)i zu zgu zm(r)1 zm(r)4 u dm(r)u
- N x K )"
wm(r)u zm(r)5
замінити формулою
"H = (V - V - V ) x K x K /
zm(r)i zu zgu zhu zm(r)1 zm(r)4
/ (N - N - N x K )".
u dm(r)u wm(r)u zm(r)5
4. У пункті 23:
1) формулу
"V = H x (U x K + U x K + U x K + U x
oi o o ob f f w w gt
x K + U x K + U x K + U + U x K + U x K +
gt t t gz gz z h h gh gh
+ U x K + U x K + U x K + U x K ) + V "
d d gc gc c c p p ark
замінити формулою
"V = H x (U x K + U x K + U x K + U x
oi o o ob f f w w gt
x K + U x K + U x K + U + U x K + U x K +
gt t t gz gz z h h gh gh
+ U x K + U x K + U x K + U x K ) + V +
d d gc gc c c p p ark
+ S + S + S ";
st gd nh
2) доповнити пункт абзацами такого змісту:
"S(st) - додаткові асигнування на 2005 рік на підвищення
розміру стипендій учням професійно-технічних навчальних закладів
та студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації та
на підвищення на 50 відсотків розміру стипендій учням
професійно-технічних навчальних і студентам вищих навчальних
закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, які перебувають на повному державному утриманні,
визначені за окремим розрахунком;
S(gd) - додаткові асигнування на 2005 рік на виплату
одноразової грошової допомоги випускникам навчальних закладів з
числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
визначені за окремим розрахунком;
S(nh) - додаткові асигнування на харчування дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, у загальноосвітніх
інтернатних навчальних закладах і дитячих будинках, визначений за
окремим розрахунком".
5. У пункті 24 формулу
"V = H x (D x K x K + D x K x K ) + H x
oi d m nm(r) dpr s nm(r) dps o
x (U x K + U x K + U x K + U x K +
gm gm gmr gmr gs gs m m
+ U x K + U x K + U x K + U x
mr mr s s bm(r) bm(r) jm(r)
x K + U x K + U x K + U x K + U x K + U x
j f f w w gt gt t t gz
x K + U + U x K + U x K + U x K + D x K ) + S "
gz z gc gc c c p p a a d
замінити формулою
"V = H x (D x K x K + D x K x K ) + H x
oi d m nm(r) dpr s nm(r) dps o
x (U x K + U x K + U x K + U x K +
gm gm gmr gmr gs gs m m
+ U x K + U x K + U x K + U x
mr mr s s bm(r) bm(r) jm(r)
x K + U x K + U x K + U x K + U x K + U x
j f f w w gt gt t t gz
x K + U + U x K + U x K + U x K + D x K ) +
gz z gc gc c c p p a a
+ S + S + S ".
d gd nh
6. У пункті 25 формулу
"V = H x (D x K + D x K x K ) +
okyiv(sev) d mkyiv(sev) nm ssev nm dps
+ H x (U x K + U x K + U x K +
o kyiv(sev) m s s bkyiv(sev) bm
+ U x K + U x K + U x K + U x K + U +
jkyiv(sev) j o ob f f t t z
+ U x K + U x K + U x K + U x K + D x K ) + S "
h h d d c c p p a a d
замінити формулою
"V = H x (D x K + D x K x K ) +
okyiv(sev) d mkyiv(sev) nm ssev nm dps
+ H x (U x K + U x K + U x K +
o kyiv(sev) m s s bkyiv(sev) bm
+ U x K + U x K + U x K + U x K + U +
jkyiv(sev) j o ob f f t t z
+ U x K + U x K + U x K + U x K + D x K ) +
h h d d c c p p a a
+ S + S + S + S ".
d st gd nhвгору