Документ 1957-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.03.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.06.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 33 Закону України
"Про телебачення і радіомовлення"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 28, ст.352 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У частині шостій статті 33 Закону України "Про телебачення
і радіомовлення" ( 3759-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
2006 р., N 18, ст. 155) слова та цифри "до вимог статті 30"
замінити словами та цифрами "до вимог статті 31".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 10 березня 2010 року
N 1957-VIвгору