Документ 1956-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.03.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.04.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Конвенції
Міжнародної організації праці N 139
1974 року про боротьбу з небезпекою,
спричинюваною канцерогенними речовинами
й агентами у виробничих умовах,
та заходи профілактики
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 27, ст.308 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Конвенцію Міжнародної організації праці N 139 ( 993_162 )
1974 року про боротьбу з небезпекою, спричинюваною канцерогенними
речовинами й агентами у виробничих умовах, та заходи профілактики,
прийняту на 59-й сесії Генеральної конференції Міжнародної
організації праці 24 червня 1974 року, ратифікувати (додається).

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 10 березня 2010 року
N 1956-VIвгору