Документ 1954-VIII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.03.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.04.2017. Подивитися в історії? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 4 Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" щодо реалізації державних житлових програм

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 16, ст.198)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до статті 4 Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 19, ст. 257; 2012 р., № 29, ст. 345) такі зміни:

1) частину другу після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Державна підтримка у розмірі 50 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або пільгового іпотечного житлового кредиту надається особам, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6, пунктів 10-14 частини другої статті 7 та абзаців четвертого, шостого і восьмого пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", а також внутрішньо переміщеним особам, на яких поширюється дія Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб".

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

2) у частині п’ятнадцятій слова і цифру "у розмірі 3 відсотків річних" замінити словами і цифрою "у розмірі 7 відсотків річних".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
16 березня 2017 року
№ 1954-VIII
вгору