Документ 1954-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.07.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.07.2004. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 13
Закону України "Про поштовий зв'язок"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 51, ст.554 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину третю статті 13 Закону України "Про поштовий
зв'язок" ( 2759-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р.,
N 6, ст. 39) доповнити двома реченнями такого змісту: "У договорі,
стороною якого є національний оператор зв'язку, укладеному у
будь-якій формі, має міститися попередження про недопущення
пересилання письмової кореспонденції, виконаної і розтиражованої
друкарським способом, без вихідних даних (тираж, назва друкарні,
номер замовлення та інше). За недотримання цієї вимоги несе
відповідальність оператор поштового зв'язку".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 1 липня 2004 року
N 1954-IVвгору