Документ 1953-XII, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 03.08.2004, підстава - 1906-IV

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 1906-IV ( 1906-15 ) від 29.06.2004, ВВР, 2004, N 50, ст.540 )
Про дію міжнародних договорів на території України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 10, ст.137 )

Виходячи з пріоритету загальнолюдських цінностей,
загальновизнаних принципів міжнародного права, прагнучи
забезпечити непорушність прав і свобод людини, включитись у
систему правових відносин між державами на основі взаємної поваги
державного суверенітету і демократичних засад міжнародного
співробітництва, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Встановити, що укладені і належним чином ратифіковані
Україною міжнародні договори становлять невід'ємну частину
національного законодавства України і застосовуються у порядку,
передбаченому для норм національного законодавства.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 10 грудня 1991 року
N 1953-XIIвгору