Документ 1945-III, перша редакція — Прийняття від 14.09.2000
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кримінального і
Кримінально-процесуального кодексів України щодо
відповідальності за порушення правил про валютні
операції
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 43, ст.368 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кримінального і Кримінально-процесуального
кодексів України такі зміни:
1. У Кримінальному кодексі України ( 2001-05, 2002-05 ):
1) статтю 80 виключити;
2) у частині другій статті 7-1 слова і цифри "порушення
правил про валютні операції при обтяжуючих обставинах (стаття 80
частина 2)" виключити;
3) у частині першій статті 26:
у пункті 1 слова і цифри "порушення правил про валютні
операції при обтяжуючих обставинах (стаття 80 частина 2)"
виключити;
у пункті 2 слова і цифри "порушення правил про валютні
операції (стаття 80)" виключити;
4) у частині шостій статті 52 слова і цифри "порушення правил
про валютні операції при обтяжуючих обставинах (стаття 80 частина
2)" виключити;
5) у частині першій статті 186 цифри і слова "80 частина 2
(порушення правил про валютні операції при обтяжуючих обставинах)"
виключити.
2. У Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1001-05,
1002-05, 1003-05 ):
1) у пункті 2 частини першої статті 34 слова і цифри
"частиною другою статті 80" виключити;
2) у частині третій статті 112 слова і цифри "частиною 2
статті 80" виключити;
3) у частині другій статті 155 цифри "78-80" замінити цифрами
"78-79";
4) у статті 425 цифру "80" виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 вересня 2000 року
N 1945-IIIвгору