Про зміну меж міста Ульяновки Кіровоградської області
Постанова Верховної Ради України від 06.12.19911944-XII
Документ 1944-XII, поточна редакція — Прийняття від 06.12.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про зміну меж міста Ульяновки Кіровоградської
області
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 9, ст. 115 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Виділити з меж міста Ульяновки Ульяновського району
Кіровоградської області територію колишнього села Шамраєве в
окремий населений пункт.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 6 грудня 1991 року
N 1944-XII



вгору