Про зміну меж міста Рівне
Постанова Верховної Ради України від 06.12.19911940-XII
Документ 1940-XII, поточна редакція — Прийняття від 06.12.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про зміну меж міста Рівне
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 9, ст. 111 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Включити в межі міста Рівне 2796,8 гектара земель
Рівненського району.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 6 грудня 1991 року
N 1940-XIIвгору