Про державну підтримку творчих спілок, преси та книговидавничої справи
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.1993194
Документ 194-93-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.10.2003, підстава - 1539-2003-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 березня 1993 р. N 194
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1539 ( 1539-2003-п ) від 02.10.2003 )
Про державну підтримку творчих спілок,
преси та книговидавничої справи

Для сприяння творчим спілкам, редакціям газет і журналів,
книжковим видавництвам у їх діяльності Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. У зв'язку із скасуванням пільг щодо оподаткування
прибутків творчих спілок (письменників, художників, композиторів,
театральних діячів, кінематографістів, журналістів,
фотохудожників, архітекторів, майстрів народного мистецтва,
дизайнерів, музичної спілки) виділити в 1993 році асигнування для
покриття витрат, пов'язаних із забезпеченням їх діяльності.
2. Раді Міністрів Республіки Крим, обласним, Київській і
Севастопольській міським державним адміністраціям:
виділяти членам творчих спілок необхідні приміщення для
індивідуальних майстерень-студій;
установити плату для майстерень-студій за користування
електроенергією, телефоном та комунальними послугами за нормами,
визначеними для житлових приміщень з 1 квітня 1992 року. Поширити
ці норми оплати на будинки творчості, приміщення творчих спілок,
їх підрозділів і місцевих організацій.
Рекомендувати Верховній Раді Республіки Крим, обласним,
Київській і Севастопольській міським Радам народних депутатів
надавати творчим спілкам, зазначеним у пункті 1 цієї постанови,
пільги щодо плати за землю і користування автомобільними дорогами,
а також надавати їм в установленому порядку будинки, споруди та
інше потрібне для забезпечення їх статутної діяльності майно, що є
державною власністю.
3. Погодитись з пропозицією журналістів про створення фонду
"Незалежна преса України". Передбачити у державному бюджеті на
1993 рік для заснування цього фонду 500 млн. карбованців.
Державному комітетові з матеріальних ресурсів для підтримки
періодичних видань забезпечити в 1993 році зазначений фонд
необхідними квотами на папір.
4. Міністерству фінансів передбачити у проекті державного
бюджету на 1993 рік кошти для:
компенсації втрат від передплати на 1993 рік редакціям
загальнополітичних газет, літературно-художніх і
громадсько-політичних журналів, засновниками яких є Верховна Рада
України, Кабінет Міністрів України, органи державної виконавчої
влади, Верховна Рада, Рада Міністрів Республіки Крим, творчі
спілки, виключно трудові та журналістські колективи, а також
редакціям газет і журналів для дітей та юнацтва, Українського
товариства глухих і Українського товариства сліпих;
фінансування випуску національної літератури, зокрема
підручників, енциклопедій, книг для дітей та юнацтва, творів
художньої літератури й мистецтва, нотних, наукових, виробничих і
довідкових видань, літератури мовами національних меншин, що
здійснюється на умовах державного контракту.
Державному комітетові з матеріальних ресурсів виділити папір,
палітурні, поліграфічні та пакувальні матеріали для випуску та
розповсюдження зазначеної друкованої продукції.
Вважати за доцільне компенсацію втрат від передплати
періодичних видань, засновниками яких є обласні, міські та районні
Ради народних депутатів, віднести на рахунок місцевих бюджетів.
5. Раді Міністрів Республіки Крим, обласним, Київській і
Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити в
процесі комерціалізації збереження існуючої мережі книжкових і
нотних магазинів, інших книготорговельних підприємств та
організацій, суворе дотримання профілю їх основної діяльності щодо
розповсюдження книжкової продукції.
Прем'єр-міністр України Л. КУЧМА
Міністр
Кабінету Міністрів України А. ЛОБОВ
Інд.28вгору