Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 504
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2017194
Документ 194-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.03.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.04.2017. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 березня 2017 р. № 194
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 504

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 504 “Про затвердження Порядку попереднього узгодження цін у контрольованих операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 59, ст. 1941) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через десять днів з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 березня 2017 р. № 194

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 504

1. У назві та пункті 1 постанови слова “узгодження цін” замінити словами “узгодження ціноутворення”.

2. У Порядку попереднього узгодження цін у контрольованих операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві Порядку слова “узгодження цін” замінити словами “узгодження ціноутворення”;

2) в абзаці другому пункту 8 слова “підпунктами “а” - “ж” замінити словами “підпунктами “а” - “и”;

3) пункт 19 викласти в такій редакції:

“19. Договір про попереднє узгодження ціноутворення набирає чинності з 1 січня календарного року, що настає за роком його підписання, або з дати, узгодженої ДФС та платником податків, залежно від обставин та особливостей майбутніх контрольованих операцій, які є предметом попереднього узгодження ціноутворення.”;

4) у пункті 20 слова “три календарні роки” замінити словами “п’ять календарних років”;

5) у пункті 25 слова і цифру “до 1 травня року, що настає за звітним,” виключити, а слово “форма” замінити словами “строк подання, форма”;

6) у тексті Порядку слова “узгодження цін” замінити словами “узгодження ціноутворення”, а слова “договір про узгодження цін” в усіх відмінках і формах числа - словами “договір про попереднє узгодження ціноутворення“ у відповідному відмінку і числі.вгору