Документ 194-2011-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.02.2012, підстава - 101-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 березня 2011 р. N 194
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 101 ( 101-2012-п ) від 15.02.2012 }
Про затвердження
Порядку використання коштів, передбачених
у державному бюджеті для здійснення заходів
щодо підготовки до зняття з експлуатації атомних
блоків та поводження з відпрацьованим ядерним паливом
і радіоактивними відходами на Чорнобильській АЕС

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу
України ( 2456-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для здійснення заходів щодо підготовки до
зняття з експлуатації атомних блоків та поводження з
відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами на
Чорнобильській АЕС, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2011 р. N 194
ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених
у державному бюджеті для здійснення заходів
щодо підготовки до зняття з експлуатації
атомних блоків та поводження з відпрацьованим
ядерним паливом і радіоактивними відходами
на Чорнобильській АЕС

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів,
передбачених у державному бюджеті за програмою "Заходи щодо
підготовки до зняття з експлуатації атомних блоків та поводження з
відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами на
Чорнобильській АЕС" (далі - бюджетні кошти).
2. Бюджетні кошти спрямовуються на здійснення заходів, що
передбачені Загальнодержавною програмою зняття з експлуатації
Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно
безпечну систему, затвердженою Законом України від 15 січня
2009 р. ( 886-17 ), у частині підготовки до зняття з експлуатації
атомних блоків та поводження з відпрацьованим ядерним паливом і
радіоактивними відходами, а саме на:
створення на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС
інфраструктури, призначеної для поводження з відпрацьованим
ядерним паливом та радіоактивними відходами;
вивільнення від ядерного палива атомних блоків;
розроблення проектів, необхідних для припинення експлуатації
Чорнобильської АЕС;
погашення кредиторської заборгованості минулих років, що
зареєстрована в органах Державної казначейської служби.
3. Головним розпорядником бюджетних коштів є Міністерство
надзвичайних ситуацій, розпорядником нижчого рівня та
відповідальним виконавцем бюджетної програми - Державне агентство
з управління зоною відчуження (далі - Державне агентство).
4. Одержувачем бюджетних коштів є державне спеціалізоване
підприємство "Чорнобильська АЕС" як таке, що здійснює заходи,
передбачені Загальнодержавною програмою зняття з експлуатації
Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно
безпечну систему, затвердженою Законом України від 15 січня
2009 року ( 886-17 ).
5. Державне агентство забезпечує зняття з експлуатації
атомних блоків, поводження з відпрацьованим ядерним паливом і
радіоактивними відходами на Чорнобильській АЕС та здійснення
контролю за використанням бюджетних коштів.
З метою виконання бюджетної програми Державне агентство
складає щороку відповідний план заходів з поквартальним розподілом
і подає його на затвердження Міністерству надзвичайних ситуацій.
Копія зазначеного плану подається у п'ятиденний строк Мінфіну.
Фінансування заходів здійснюється після затвердження
зазначеного плану.
6. Оплата виконаних робіт здійснюється на підставі актів
фактично виконаних робіт у межах видатків, передбачених
кошторисом.
7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних
коштів здійснюється відповідно до законодавства.
8. Видатки, пов'язані з фінансуванням капітального
будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного
фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764
( 1764-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52,
ст. 2374), та Порядку прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 8 жовтня 2008 р. N 923 ( 923-2008-п ) (Офіційний
вісник України, 2008 р., N 80, ст. 2694).
9. Відповідальний виконавець бюджетної програми та одержувач
бюджетних коштів відображають у первинному та бухгалтерському
обліку отримані (створені) оборотні і необоротні активи згідно з
вимогами відповідних нормативно-правових актів.
10. Відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в
органах Державної казначейської служби та проведення операцій з
використанням бюджетних коштів здійснюються у порядку,
встановленому Державною казначейською службою.
11. Складення та подання звітів про виконання паспортів
бюджетних програм (у тому числі щодо результативних показників),
фінансової і бюджетної звітності та заходи впливу, пов'язані з
порушенням вимог бюджетного законодавства, здійснюються в
установленому законодавством порядку.
12. Подання одержувачем бюджетних коштів звітів
розпорядникові нижчого рівня та розпорядником нижчого рівня -
головному розпорядникові про фінансування робіт, передбачених
планом, здійснюється щокварталу не пізніше відповідно 5 і 10 числа
місяця, що настає за звітним періодом, за встановленою головним
розпорядником формою. Копії звітів подаються Мінфіну.
13. Контроль за цільовим та ефективним використанням
бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством
порядку.вгору