Про участь постійного представника Верховної Ради України у конституційному провадженні
Постанова Верховної Ради України; Положення від 16.10.2019194-IX
Документ 194-IX, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.10.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.10.2019. Подивитися в історії? )

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про участь постійного представника Верховної Ради України у конституційному провадженні

Відповідно до статей 69 та 70 Закону України "Про Конституційний Суд України" Верховна Рада України постановляє:

1. Встановити, що Голова Верховної Ради України відповідно до повноважень, наданих пунктом 4 частини другої статті 88 Конституції України, безпосередньо подає необхідні матеріали від імені Верховної Ради України при підготовці та розгляді Конституційним Судом України конкретних справ, у яких має право брати участь постійний представник Верховної Ради України з метою сприяння повноті і всебічності розгляду справ та прийняття Конституційним Судом України обґрунтованих рішень.

2. Затвердити Положення про постійного представника Верховної Ради України у Конституційному Суді України (додається).

3. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної Ради України від 20 травня 1999 року № 691-XIV "Про участь постійного представника Верховної Ради України у конституційному провадженні" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 30, ст. 244).

Голова Верховної Ради України

Д.РАЗУМКОВ

м. Київ
16 жовтня 2019 року
№ 194-IX
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постановою Верховної Ради України
від 16 жовтня 2019 року № 194-IX

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОСТІЙНОГО ПРЕДСТАВНИКА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ У КОНСТИТУЦІЙНОМУ СУДІ УКРАЇНИ

Загальні положення

1. Постійний представник Верховної Ради України у Конституційному Суді України (далі - постійний представник) є уповноваженою особою, яка відповідно до вимог, передбачених Законом України "Про Конституційний Суд України", бере участь у веденні справи - конституційному провадженні, наділена правом вчинення від імені Верховної Ради України, яку представляє, всіх процесуальних дій, крім повної або часткової відмови від заявленої позиції, викладеної у поясненні чи висновку, поданому Головою Верховної Ради України до Конституційного Суду України, а також зміни чи уточнення предмета розгляду, передачі своїх повноважень іншій особі (передоручення).

2. Постійний представник призначається Верховною Радою України з числа народних депутатів України на громадських засадах за поданням Голови Верховної Ради України на термін одного скликання і виконує свої функції до призначення нового постійного представника Верховною Радою України нового скликання.

3. Постійний представник у своїй діяльності підпорядкований, підзвітний і підконтрольний Голові Верховної Ради України.

4. Постійний представник бере участь у веденні справи з урахуванням представництва, визначеного суб’єктом права на конституційне подання чи конституційне звернення - народними депутатами України, або на конституційну скаргу.

5. Постійний представник при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє із структурними підрозділами Апарату Верховної Ради України, секретаріатами комітетів Верховної Ради України з метою підготовки пояснень та висновків щодо законів та інших правових актів Верховної Ради України, що є предметом розгляду в Конституційному Суді України.

6. Постійний представник у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, цим Положенням та іншими актами, прийнятими Верховною Радою України.

7. Постійний представник бере участь у конституційному провадженні на основі посвідчення постійного представника або іншого документа, що посвідчує особу представника.

Постійний представник може представляти Верховну Раду України у конституційному провадженні разом з іншими представниками, призначеними розпорядженням Голови Верховної Ради України.

8. Постійний представник виконує такі функції:

1) за дорученням Голови Верховної Ради України:

готує матеріали відповідно до конституційних подань, конституційних звернень та конституційних скарг, щодо яких відкрито конституційне провадження, або у зв’язку з офіційним тлумаченням положень Конституції України, щодо яких було внесено конституційне подання або конституційне звернення до Конституційного Суду України, або необхідність у якому виникла під час розгляду Сенатом чи Великою палатою питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) законів України (їх окремих положень) за конституційними скаргами;

готує проекти висновків, пояснень, які на запит Конституційного Суду України мають бути подані у зв’язку з розглядом справ за конституційним поданням, конституційним зверненням або конституційною скаргою;

готує пропозиції про необхідність уточнень та змін підстав, за якими до Конституційного Суду України від імені Верховної Ради України направлялися пояснення, заперечення та висновки щодо прийнятих Верховною Радою України правових актів, конституційність яких підлягає перевірці.

При підготовці матеріалів, які подаються на розгляд Голови Верховної Ради України, постійний представник враховує рішення, висновки та роз’яснення комітетів Верховної Ради України щодо актів, які є предметом розгляду в Конституційному Суді України;

2) бере участь у підготовці матеріалів щодо додержання конституційної процедури розслідування розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту відповідно до статей 111 та 151 Конституції України, коли суб’єктом права на конституційне подання щодо висновку Конституційного Суду України є Верховна Рада України;

3) надає консультативну допомогу народним депутатам України щодо конституційних подань і конституційних звернень, які ними вносяться до Конституційного Суду України;

4) відповідно до запитів Конституційного Суду України до Верховної Ради України готує і подає документи та матеріали чи їх копії, на які посилаються суб’єкти права на конституційне подання, конституційне звернення або конституційну скаргу;

5) порушує питання перед Керівником Апарату Верховної Ради України щодо залучення науковців і фахівців для проведення юридичної експертизи чинних правових актів, які перевіряються Конституційним Судом України на предмет їх конституційності або у разі здійснення офіційного тлумачення Конституції України Конституційним Судом України;

6) бере участь у засіданнях колегій, засіданнях та пленарних засіданнях сенатів, Великої палати Конституційного Суду України;

7) доповідає на засіданнях колегій, засіданнях та пленарних засіданнях сенатів, Великої палати Конституційного Суду України про необхідні уточнення до поданих документів і матеріалів, які досліджуються у конституційному провадженні;

8) у разі необхідності подає Голові Верховної Ради України пропозиції щодо заходів для забезпечення виконання актів Конституційного Суду України.

9. Постійний представник при здійсненні своїх повноважень має право:

1) представляти Верховну Раду України в Конституційному Суді України у випадках, передбачених Законом України "Про Конституційний Суд України";

2) подавати Голові Верховної Ради України проекти висновків, пояснень, заперечень щодо розгляду справ, провадження по яких відкрито у Конституційному Суді України;

3) брати участь у розгляді справ на засіданнях колегій, засіданнях та пленарних засіданнях сенатів, Великої палати Конституційного Суду України у порядку та в строки, визначені Законом України "Про Конституційний Суд України";

4) за дорученням Голови Верховної Ради України доповідати на засіданнях колегій, засіданнях та пленарних засіданнях сенатів, Великої палати Конституційного Суду України про зміни та уточнення по висновках щодо конкретних справ конституційного провадження;

5) вносити пропозиції Керівнику Апарату Верховної Ради України щодо створення експертних і робочих груп, у тому числі на договірній основі, для проведення наукових та спеціалізованих експертиз щодо правових актів, які є предметом розгляду в Конституційному Суді України;

6) витребовувати необхідні для підготовки справи за конституційним поданням, конституційним зверненням або конституційною скаргою до Конституційного Суду України матеріали та інформацію від підрозділів Апарату Верховної Ради України і письмові пояснення не пізніш як через 10 днів з моменту звернення;

7) здійснювати зв’язки в установленому порядку з органами правосуддя, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Генеральним прокурором, Міністерством юстиції України та іншими центральними органами виконавчої влади та їх посадовими особами щодо справ, які перебувають у провадженні Конституційного Суду України.

10. Діяльність постійного представника Верховної Ради України у Конституційному Суді України забезпечується Відділом зв’язків з органами правосуддя та за рішенням Керівника Апарату Верховної Ради України іншими структурними підрозділами Апарату Верховної Ради України.вгору