Документ 1937-III, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.09.2000
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.10.2000. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про страхування"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 43, ст.366 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 18, ст.78; 1998 р.,
N 2, ст.4, N 11-12, ст.50; 1999 р., N 4, ст. 35; 2000 р., N 19,
ст.143, N 27, ст. 213, N 38, ст. 318) такі зміни:
1) назви статей 36 і 37 викласти в такій редакції:
"Стаття 36. Функції Міністерства фінансів України у сфері
державного нагляду за страховою діяльністю";
"Стаття 37. Права Міністерства фінансів України у сфері
державного нагляду за страховою діяльністю";
2) у тексті Закону слова "Комітет у справах нагляду за
страховою діяльністю" в усіх відмінках замінити словами
"Міністерство фінансів України" у відповідному відмінку.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 вересня 2000 року
N 1937-IIIвгору