Про внесення зміни до статті 27 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 10.08.19731937-VIII
Документ 1937-08, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.11.2012, підстава - 4651-VI

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
{ Указ втратив чинність на підставі Кодексу
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР,
2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 }
Про внесення зміни до статті 27 Кримінально-процесуального
кодексу Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1973, N 34, ст. 271 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Встановити, що кримінальні справи про злочини, передбачені
частинами першою і другою статті 108 Кримінального кодексу
( 2001-05 ) Української РСР, порушуються на загальних підставах,
незалежно від наявності скарги потерпілого.
У зв'язку з цим з частини п'ятої статті 27
Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1001-05 )
виключити слова і цифри "частинами 1 і 2 статті 108 і".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР І.ГРУШЕЦЬКИЙ
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 10 серпня 1973 р.
N 1937-VIIIвгору