Про порядок введення в дію Закону України "Про Збройні Сили України"
Постанова Верховної Ради України від 06.12.19911935-XII
Документ 1935-XII, поточна редакція — Прийняття від 06.12.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про Збройні Сили України"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 9, ст. 109 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про Збройні Сили України"
( 1934-12 ) з моменту його прийняття.
2. Доручити Кабінету Міністрів України розробити до 1 січня
1992 року пропозиції щодо загальної структури Збройних Сил
України, їх чисельності та обсягу бюджетних асигнувань на їх
утримання.
3. Кабінету Міністрів України розробити проект Закону України
про статус збройних сил, тимчасово дислокованих на території
України, та подати його на розгляд Верховної Ради України.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 6 грудня 1991 року
N 1935-XIIвгору