Документ 1932-III, поточна редакція — Редакція від 02.11.2000, підстава - 2069-III

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок висвітлення роботи шостої сесії
Верховної Ради України третього скликання
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 2069-III ( 2069-14 ) від 02.11.2000 )

З метою задоволення потреб суспільства в об'єктивній та
оперативній інформації про діяльність Верховної Ради України
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Кабінету Міністрів України, Державному комітету
інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України
відповідно до вимог Конституції України ( 254к/96-ВР ), Закону
України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної
влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами
масової інформації" ( 539/97-ВР ) забезпечити висвітлення роботи
шостої сесії Верховної Ради України третього скликання, своєчасне
фінансування підготовки та виходу в ефір прямих трансляцій
пленарних засідань, програм і передач про діяльність Верховної
Ради України в порядку та обсягах, визначених цією Постановою.
2. Державному комітету інформаційної політики, телебачення та
радіомовлення України, Національній раді України з питань
телебачення і радіомовлення постійно контролювати дотримання
Національною телекомпанією України, Національною радіокомпанією
України, іншими телерадіоорганізаціями України чинного
законодавства, цієї Постанови.
3. Національній телекомпанії України:
у дні пленарних засідань Верховної Ради України забезпечити
на каналі УТ-1 трансляцію в часовому проміжку з 21 до 22 години
інформаційної програми "Щоденник Верховної Ради України", в тому
числі переклад виступів на державну мову, тривалістю 10 хвилин з
її повторною трансляцією у проміжку з 10 до 11 години наступного
дня на каналі УТ-2. Виробництво програми "Щоденник Верховної Ради
України" покласти на відповідний структурний підрозділ Апарату
Верховної Ради України;
забезпечити на каналі УТ-2 розміщення та показ у часовому
проміжку з 12 до 14 години щосуботньої 45-хвилинної програми за
участю представників депутатських фракцій і груп. Організаційне
забезпечення програми покласти на Прес-службу Верховної Ради
України (Прес-служба Інформаційного управління Апарату Верховної
Ради України) з погодженням плану-графіка передач з Комітетом
Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації.
( Абзац третій пункту 3 із змінами внесеними згідно з Постановою
ВР N 2069-III ( 2069-14 ) від 02.11.2000 )
4. Національній радіокомпанії України:
забезпечити трансляцію пленарних засідань Верховної Ради
України на першому каналі Національної радіокомпанії України у
таких обсягах: ( Абзац другий пункту 4 в редакції Постанови ВР
N 2069-III ( 2069-14 ) від 02.11.2000 )
у дні пленарних засідань Верховної Ради України у вівторок і
четвер - загальною тривалістю по 120 хвилин прямої трансляції;
( Абзац третій пункту 4 в редакції Постанови ВР N 2069-III
( 2069-14 ) від 02.11.2000 )
у дні пленарних засідань Верховної Ради України у середу і
п'ятницю - загальною тривалістю по 75 хвилин. ( Абзац четвертий
пункту 4 в редакції Постанови ВР N 2069-III ( 2069-14 ) від
02.11.2000 )
забезпечити трансляцію щотижневих 45-хвилинних тематичних
програм та передач за участю представників депутатських фракцій і
груп, позафракційних народних депутатів України. Організацію цих
програм та передач покласти на Прес-службу Верховної Ради України
з погодженням плану-графіка з керівниками депутатських фракцій і
груп.
5. Рекомендувати редакції газети Верховної Ради України
"Голос України" забезпечити постійне і оперативне висвітлення
діяльності Верховної Ради України: її пленарних засідань, роботи
комітетів, депутатських фракцій і груп, а також заходів, які
проводяться у Верховній Раді України. Широко інформувати
громадськість про пріоритетні напрями законотворчого процесу.
6. Інформаційному управлінню Апарату Верховної Ради України
забезпечити щоденне оперативне інформування вітчизняних і
зарубіжних засобів масової інформації про роботу шостої сесії
Верховної Ради України, поширення матеріалів стосовно питань, які
розглядає парламент.
7. Кабінету Міністрів України при підготовці проекту Закону
України про Державний бюджет України на 2001 рік передбачити кошти
для фінансування сурдоперекладу.
8. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Голову
Верховної Ради України.
9. За невиконання вимог пунктів 3 і 4 цієї Постанови стосовно
Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії
України їх керівники несуть персональну відповідальність згідно з
законодавством.
10. Керівникові Апарату Верховної Ради України забезпечити у
межах коштів, передбачених бюджетом на висвітлення діяльності
Верховної Ради України, укладання угод з державними та іншими
телерадіоорганізаціями про висвітлення роботи Верховної Ради
України. ( Постанову доповнено пунктом 10 згідно з Постановою ВР
N 2069-III ( 2069-14 ) від 02.11.2000 )

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 5 вересня 2000 року
N 1932-IIIвгору