Про внесення змін до системи регульованих цін і тарифів
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.1992193
Документ 193-92-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.12.1992, підстава - 715-92-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 15 квітня 1992 р. N 193
Київ
 
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 715 ( 715-92-п ) від 23.12.92 )
 
Про внесення змін до системи
регульованих цін і тарифів
 
( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Указ Президента N 276 ( 276/92 ) від 24.04.92 Постанови КМ N 210 ( 210-92-п ) від 25.04.92 N 541 ( 541-92-п ) від 18.09.92 N 614 ( 614-92-п ) від 09.11.92 )

 
     У зв'язку із зростанням цін на енергетичні ресурси та з метою стабілізації витрат з державного бюджету Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Внести зміни до граничних розмірів підвищення цін і тарифів на продукцію, товари і послуги, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 1991 р. N 376 ( 376-91-п ) "Про систему цін у народному господарстві і на споживчому ринку України", згідно з додатком.
 
     2. Запровадити порядок обчислення розмірів квартирної плати і плати за опалення в будинках державного і громадського житлового фонду виходячи із загальної площі квартири.
 
     Установити для сімей із середнім сукупним доходом за попередній квартал на члена сім'ї до 62 процентів мінімальної заробітної плати, підвищеної відповідно до індексу споживчих цін, плату за житло, газо-, тепло-, водопостачання та водовідведення в розмірі 50 процентів встановленого тарифу.
 
     3. Державному комітетові України по житлово-комунальному господарству:
 
     разом з Міністерством юстиції України підготувати до 25 квітня ц.р. пропозиції про внесення змін до чинного законодавства у зв'язку з переходом на обчислення квартирної плати і плати за опалення виходячи із загальної площі квартири;
 
     визначити до 30 квітня ц.р. порядок обчислення квартирної плати і плати за опалення для населення, яке проживає в комунальних квартирах.
 
     4. Надати право Державній адміністрації залізничного транспорту України встановлювати тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та інші послуги виходячи з економічно обгрунтованої собівартості й граничного рівня рентабельності у розмірі 35 процентів до собівартості.
 
     Подальшу зміну тарифів здійснювати після подання Державною адміністрацією залізничного транспорту України декларації Міністерству економіки України не пізніш як за два місяці до дня введення в дію нових тарифів і за його згодою.
 
     5. Цю постанову ввести в дію з 16 квітня 1992 р., а в частині тарифів на послуги міських видів транспорту (автобус, трамвай, тролейбус, метрополітен), легкових таксомоторів та послуги зв'язку для населення - з 27 квітня 1992 року.

 
   Прем'єр-міністр України             В.ФОКІН 
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПЄХОТА
     Інд. 18

 
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 квітня 1992 р. N 193
 
ЗМІНИ
граничних розмірів підвищення цін і тарифів
на продукцію, товари і послуги
 
------------------------------------------------------------------
                      | Граничні коефіцієнти
 Найменування продукції, товарів і послуг  | (розміри) підвищення
                      | до діючих у березні
                      |1992 р. цін і тарифів
------------------------------------------------------------------ 
I. Продукція і послуги виробничо-технічного
призначення
 
Електрична енергія  виробництва  системи 
Міненерго України у середньому 3,2
у тому числі для сільськогосподарських
споживачів 1 крб. за 1 кВт. год
Теплоенергія виробництва системи Міненерго
України у середньому 5,7
Транспортні послуги:
перевезення вантажів морським транспортом
(крім перевезень в закордонному плаванні),
вантажно-розвантажувальні роботи і послуги
в портах 3
перевезення вантажів річковим транспортом
(крім перевезень в закордонному плаванні) 3
Основні послуги зв'язку у середньому 1,8
II. Послуги, що надаються населенню
 
Електрична енергія, що відпускається  на 
комунально-побутові потреби населення, яке
проживає:
у сільських населених пунктах 25 коп. за 1 кВт. год
у міських населених пунктах (крім будинків,
оснащених стаціонарними електроплитами і
електроопалювальними установками) 50 коп. за 1 кВт. год
у міських населених пунктах (в будинках,
оснащених стаціонарними електроплитами і
електроопалювальними установками) 40 коп. за 1 кВт. год
Комунально-побутові послуги:
послуги водопроводу і каналізації 2
теплова енергія для центрального опалення
і гарячого водопостачання 3
Квартирна плата 35 коп. за 1 кв. метр
загальної площі
Послуги пассажирського транспорту:
перевезення пасажирів і багажу приміським
залізничним транспортом 1,5
перевезення пасажирів і багажу морським 3
транспортом (крім перевезень в закордонному (приміським - 3)
плаванні)
перевезення пасажирів і багажу річковим
транспортом:
транзитні 1,2
міські і приміські 1,5
Перевезення пасажирів і багажу міськими
видами транспорту (автобусом, трамваєм, 50 коп. за одну
тролейбусом, метрополітеном) поїздку
Перевезення пасажирів легковими
таксомоторами 2
Послуги зв'язку у середньому 1,8
Технічні засоби профілактики інвалідності і реалізуються з рента-
реабілітації інвалідів (за переліком, який бельністю не вище 30
визначається Мінсоцзабезом за погодженням з процентів до собівар-
Мінекономіки України) тості продукції *
------------------------ * У разі коли фактична рентабельність буде перевищувати граничний
рівень рентабельності в розмірі 30 проц. до собівартості
продукції, прибуток, одержаний понад цей рівень, зараховується
до бюджету.

Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПЄХОТАвгору