Документ 193-2016-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.09.2016, підстава - 521-2016-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 10 березня 2016 р. № 193
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 521 від 23.08.2016}

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 10, ст. 632; 2007 р., № 37, ст. 1455; 2013 р. № 35, ст. 1244; 2016 р., № 2, ст. 85) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 березня 2016 р. № 193

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268

1. Доповнити постанову пунктами 3-4 і 3-5 такого змісту:

“3-4. Виплачувати працівникам територіальних органів Держпраці посадові оклади з підвищенням у таких розмірах:

державним гірничотехнічним iнспекторам, якi здiйснюють нагляд за охороною працi на вугiльних шахтах і рудниках із пiдземними роботами, за перебування у пiдземних гiрничих виробках не менше нiж 12 разiв на мiсяць - на 25 вiдсоткiв;

державним гiрничотехнiчним iнспекторам, якi безпосередньо здiйснюють нагляд за охороною працi на вугільних шахтах, небезпечних за раптовими викидами, надкатегорiйних i 3-ї категорiї з газу, - на 20 вiдсоткiв;

державним газотехнiчним iнспекторам, якi безпосередньо здiйснюють нагляд за охороною працi на пiдприємствах iз газопостачання населення, - на 15 відсотків;

державним iнспекторам, якi безпосередньо здiйснюють нагляд за охороною працi в хiмiчнiй промисловостi з виробництва вибухових речовин i виробництв на їх основi, - на 12 вiдсоткiв;

державним iнспекторам, якi безпосередньо здiйснюють нагляд за охороною працi на пiдприємствах із розвiдки, видобутку та переробки уранових руд, атомних електростанцiях і дослiдних ядерних реакторах, - на 10 вiдсоткiв.

При цьому застосовується одне з передбачених пiдвищень посадового окладу.

3-5. Виплачувати державним гірничотехнічним інспекторам, які здійснюють державний нагляд за охороною праці на виробництвах та об’єктах підвищеної небезпеки вугiльної галузi, надбавку за особливий характер роботи в розмiрi до 50 вiдсоткiв посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця.”.

2. Додаток 24 до постанови викласти у такій редакції:


“Додаток 24
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 10 березня 2016 р. № 193)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів департаментів, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, управлінь, відділів та інших територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів в областях, мм. Києві та Севастополі

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

поза групою, м. Київ

за групами областей

I

II, м. Севастополь

Директор департаменту обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, начальник головного управління в області, мм. Києві та Севастополі центрального органу виконавчої влади

1926

1819

1712

Керівник самостійного управління, відділу, іншого структурного підрозділу, які є юридичними особами, керівник територіального органу центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, керівник державної інспекції

1712-1819

1605-1712

1498-1605

Начальник управління у складі департаменту, служби у складі головного управління, начальник управління державної податкової служби, начальник управління окружної державної податкової служби

1100-1210

1045-1155

990-1100

Начальник відділу у складі департаменту, у складі головного управління, самостійного управління, іншого структурного підрозділу, які є юридичними особами, територіального органу  центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, головний бухгалтер, головний державний експерт з умов праці

990-1100

935-1045

880-990

Начальник відділу у складі управління, служби, державний реєстратор

968-1001

924-990

913-979

Завідувач самостійного сектору

764-794

718-747

700-729

Державний адміністратор, адміністратор

724-764

715-745

677-700

Завідувач сектору у складі управління, відділу, служби

724-753

712-741

689-724

Головний казначей, головний державний інспектор, головний інспектор будівельного нагляду в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, головний державний соціальний інспектор

729-759

706-735

683-712

Головний спеціаліст

694-724

671-700

648-677

Провідний казначей, провідний державний інспектор

630-659

607-636

584-613

Провідний спеціаліст, старший державний інспектор

601-630

578-607

554-584

Спеціаліст I категорії

531-560

531-560

508-537

Спеціаліст II категорії

513

508

508

Спеціаліст

478

467

467

Спеціалісти територіальних органів Держпраці, які здійснюють нагляд за охороною праці

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Головний державний гiрничотехнiчний iнспектор:


на вугiльних шахтах (та при їх будiвництвi i реструктуризацiї) з пiдземними роботами

969-992

на рудниках (та при їх будiвництві) з пiдземними роботами

922-957

на вугiльних розрiзах, кар’єрах, метрополiтенах, iнших гiрничих роботах на поверхнi

899-934

Провiдний державний гiрничотехнiчний iнспектор:


на вугiльних шахтах (та при їх будiвництвi i реструктуризацiї) з пiдземними роботами

829-864

на рудниках (та при їх будiвництві) з пiдземними роботами

794-829

на вугiльних розрiзах, кар’єрах, метрополiтенах, iнших гiрничих роботах на поверхнi

770-805

Державний гiрничотехнiчний iнспектор:


на вугiльних шахтах (та при їх будiвництвi i реструктуризацiї) з пiдземними роботами

747-782

на рудниках (та при їх будiвництві) з пiдземними роботами

712–747

на вугiльних розрiзах, кар’єрах, метрополiтенах, iнших гiрничих роботах на поверхнi

677–712

Головний державний газотехнічний інспектор

899-934

Провідний державний газотехнічний інспектор

770-805

Державний газотехнічний інспектор

677-712

Головний державний iнспектор з охорони праці

729-759

Провiдний державний iнспектор з охорони праці

630-659

Державний iнспектор з охорони праці

578-607”.

__________
Примітка.


Посада адміністратора вводиться у структурних підрозділах Київської та Севастопольської міських держадміністраціях.

Посадові оклади працівників міжрегіональних територіальних органів центральних органів виконавчої влади встановлюються за групою за оплатою праці з урахуванням загальної чисельності населення областей, на територію яких поширюється юрисдикція міжрегіонального територіального органу.”.
вгору