Документ 193-XIV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.10.1998
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.11.1998. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Закону України
"Про телебачення і радіомовлення"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 49, ст.302 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Доповнити Закон України "Про телебачення і радіомовлення"
( 3759-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 10,
ст. 43; 1995 р., N 13, ст. 85; 1996 р., N 5, ст. 18; 1997 р.,
N 15, ст. 115; 1998 р., N 2, ст. 6) новим розділом IX такого
змісту:
"Розділ IX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. На час загальної або часткової мобілізації та/чи воєнного
стану в Україні або в окремих її місцевостях встановлюється
особливий режим роботи телебачення і радіомовлення, за якого
розповсюдження в ефері теле- і радіопередач (програм) здійснюється
лише телерадіоорганізаціями Державного комітету телебачення і
радіомовлення України з використанням лише каналів підприємств, що
віднесені до сфери управління Державного комітету зв'язку України
і Державного комітету телебачення і радіомовлення України. Органам виконавчої влади, уповноваженим у справах цивільної
оборони, захисту населення і надзвичайних ситуацій, надається
право використовувати без перешкод державні телерадіоорганізації і
технічні засоби мовлення для передачі інформації, пов'язаної з
захистом населення.
2. Дія статей 6, 22, 23, 26 і 38 Закону України "Про
телебачення і радіомовлення" під час загальної або часткової
мобілізації та/чи воєнного стану тимчасово припиняється. Порядок мовлення телерадіоорганізацій під час загальної або
часткової мобілізації та/чи воєнного стану визначається Кабінетом
Міністрів України".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 жовтня 1998 року
N 193-XIVвгору