Документ 1929-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.06.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.07.2004. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 1 Закону України
"Про сільськогосподарську кооперацію"
(щодо уточнення терміну "сільськогосподарський
товаровиробник")
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 51, ст.552 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Абзац шостий статті 1 Закону України "Про
сільськогосподарську кооперацію" ( 469/97-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 39, ст. 261; 2000 р., N 51-52,
ст. 451) викласти в такій редакції:
"сільськогосподарський товаровиробник - фізична або юридична
особа незалежно від форми власності та господарювання, в якої
валовий доход, отриманий від операцій з реалізації
сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів
її переробки, за наявності сільськогосподарських угідь (ріллі,
сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень тощо) та/або поголів'я
сільськогосподарських тварин у власності, користуванні, в тому
числі й на умовах оренди, за попередній звітний (податковий) рік
перевищує 75 відсотків загальної суми валового доходу. Це
обмеження не поширюється на осіб, які ведуть особисте селянське
господарство".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 29 червня 2004 року
N 1929-IVвгору