Про утворення Печенізького району Харківської області
Постанова Президії Верховної Ради України від 04.12.19911925-XII
Документ 1925-XII, поточна редакція — Прийняття від 04.12.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про утворення Печенізького району
Харківської області
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 8, ст. 93 )

Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
1. Підтримати клопотання Харківської обласної Ради народних
депутатів про утворення Печенізького району Харківської області.
2. Внести питання про утворення Печенізького району на
розгляд Верховної Ради України.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 4 грудня 1991 року
N 1925-XIIвгору