Про затвердження Положення про військово-транспортний обов'язок
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення, Вимоги, Перелік, Акт, Висновок, Форма типового документа від 28.12.20001921
Документ 1921-2000-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.04.2017, підстава - 161-2017-п


{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 405 від 17.06.2015}Додаток 3
до Положення

ОСНОВНІ ВИМОГИ
до експлуатаційно-технічних характеристик морських (річкових) транспортних засобів, призначених для задоволення потреб військових формувань в особливий період


1. Морські (річкові) транспортні засоби, у тому числі промислові та спеціальні судна, призначені для задоволення потреб військових формувань в особливий період, повинні бути повністю укомплектовані необхідними агрегатами, вузлами, механізмами, приладами, спеціальним і робочим обладнанням та мати запас ходу не менше ніж одна специфікаційна автономність.

2. Корпус судна повинен бути герметичним, забезпечувати визначену паспортними (формулярними) даними остійність та незатоплюваність судна.

3. Якірний та швартовний пристрої повинні забезпечувати надійну та безпечну стоянку судна.

4. Головна енергетична установка повинна забезпечувати приведення в дію рушіїв судна та мати ресурс не менш як 25 відсотків ресурсу, призначеного до її наступного ремонту.

5. Кермовий пристрій повинен забезпечувати утримання на курсі, маневреність та поворотність судна, час перекладки керма з крайнього лівого до крайнього правого положення не повинен перевищувати час, визначений паспортними даними.

6. Сигнальні щогли повинні забезпечувати несення необхідної кількості сигнальних засобів для безпеки мореплавства.

7. Допоміжні механізми повинні забезпечувати роботу головних механізмів, постачання судна електроенергією та іншими видами енергії, забезпечення функціонування суднових систем і пристроїв.

8. Навігаційне обладнання та сигнальні засоби повинні забезпечувати визначення місця перебування судна в морі, видачу із встановленою точністю даних курсу та швидкості.

9. Радіообладнання повинне забезпечувати надійний зв’язок відповідно до визначеного району плавання суден.

10. Рятувальні засоби повинні забезпечувати рятування екіпажу суден та пасажирів.

{Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 405 від 17.06.2015}Додаток 4
до Положення

АКТ
приймання-передачі транспортних засобів і техніки

{Додаток 4 в редакції Постанови КМ № 405 від 17.06.2015}Додаток 5
до Положення

АКТ
приймання-передачі транспортних засобів і техніки (для морських (річкових) транспортних засобів і техніки)

{Додаток 5 в редакції Постанови КМ № 405 від 17.06.2015}Додаток 6
до Положення

АКТ
про повернення транспортних засобів і техніки, залучених під час мобілізації

{Додаток 6 в редакції Постанови КМ № 405 від 17.06.2015}Додаток 7
до Положення

АКТ
про повернення транспортних засобів і техніки (для морських (річкових) транспортних засобів і техніки)

{Додаток 7 в редакції Постанови КМ № 405 від 17.06.2015}Додаток 8
до Положення

ВИСНОВОК
про здійснення виплати для компенсації шкоди, завданої транспортному засобу або техніці внаслідок їх залучення під час мобілізації (виплати майнової шкоди за знищений транспортний засіб або знищену техніку)

{Додаток 8 в редакції Постанови КМ № 405 від 17.06.2015}
вгору