Документ 191_034, чинний, поточна редакція — Підписання від 17.07.2014
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 30.07.2014. Подивитися в історії? )

ПРОТОКОЛ
між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Республіки Хорватія про співробітництво протягом туристичного сезону

Дата підписання:

17.07.2014

30.07.2014

Дата набрання чинності для України:

30.07.2014

Міністерство внутрішніх справ України та Міністерство внутрішніх справ Республіки Хорватія (далі - Сторони),

маючи на меті надання сприяння правоохоронним органам Республіки Хорватія, головним завданням яких є забезпечення громадського порядку, підвищення рівня безпеки і підтримка громадян України, які протягом туристичного сезону перебувають у Республіці Хорватія,

домовилися про таке:

Стаття 1

(1) Відповідно до оцінки потреб Українська Сторона направляє своїх представників до Республіки Хорватія (далі - представники Української Сторони) на період туристичного сезону (з 1 липня до 31 серпня).

(2) Перед кожним туристичним сезоном за взаємними письмовими домовленостями Сторони визначатимуть місце, час роботи та кількість представників Української Сторони, які будуть направлені до Республіки Хорватія.

(3) Представники Української Сторони протягом перебування у Республіці Хорватія будуть координуватися Хорватською Стороною згідно з національним законодавством держави перебування.

(4) Представники Української Сторони у співробітництві з представниками хорватської поліції (далі - представники Хорватської Сторони) здійснюють діяльність, що полягає у:

a) наданні допомоги представникам Хорватської Сторони у спілкуванні з громадянами України;

b) наданні експертних порад і консультацій щодо вжиття представниками Хорватської Сторони заходів відносно громадян України;

c) наданні необхідної допомоги громадянам України у встановленні і здійсненні контактів з Посольством України у Республіці Хорватія.

(5) У ході здійснення своєї діяльності представники Української Сторони носитимуть формений одяг працівників міліції встановленого зразка і не будуть озброєні. Представники Української Сторони можуть надавати лише консультативно-дорадчу, експертну допомогу та не мають повноважень, якими користуються представники Хорватської Сторони.

(6) Усі звернення громадян України, у розгляді яких беруть участь представники Української Сторони, повинні розглядатися компетентними підрозділами Хорватської Сторони згідно з національним законодавством Республіки Хорватія.

Стаття 2

У разі потреби представники Української Сторони під час здійснення своєї діяльності передають та отримують інформацію, що стосується громадян України, виключно каналами Інтерполу.

Стаття 3

Хорватська Сторона ознайомить представників Української Сторони з відповідними положеннями національного законодавства Республіки Хорватія та спеціальним порядком роботи протягом туристичного сезону.

Стаття 4

(1) Графік роботи представників Української Сторони готує підрозділ Хорватської Сторони, до якого вони направляються відповідно до досягнутих домовленостей згідно з пунктом 2 статті 1 цього Протоколу. У разі необхідності, представники Української Сторони можуть бути направлені до іншого підрозділу Хорватської Сторони. Чергування здійснюється у дві зміни: з 8 до 16 години таз 14 до 22 години. Максимальна кількість робочих годин протягом тижня не повинна перевищувати 40. У екстрених випадках представники Української Сторони мають бути готові до виконання своїх обов’язків у будь-який час доби.

(2) Представники Української Сторони невідкладно повідомляють відповідний підрозділ Хорватської Сторони про проблеми зі здоров’ям, травми або поранення, що виникають під час їхньої діяльності.

(3) Витрати, пов’язані з вирішенням таких проблем, а також хронічними захворюваннями чи загибеллю представників Української Сторони, покриваються Українською Стороною.

Стаття 5

Протягом всього перебування представників Української Сторони в Республіці Хорватія, Хорватська Сторона гарантує їм такий же рівень безпеки, що й для своїх представників.

Стаття 6

Усі завдання, які виконують представники Української Сторони, координуються представником підрозділу Хорватської Сторони, до якого вони направляються {далі - координатор). Хорватська Сторона повинна надати Українській Стороні контактну інформацію координатора (прізвище та ім'я, номер телефону, номер стільникового телефону, адресу електронної пошти, поштову адресу) відповідно до досягнутих домовленостей згідно з пунктом 2 статті 1 цього Протоколу.

Стаття 7

(1) Хорватська Сторона забезпечить вирішення усіх адміністративних питань, пов’язаних із здійсненням діяльності представниками Української Сторони, визначених у статті 1 цього Протоколу. Усі запити у зв'язку з цим направляються координатору.

(2) Хорватська Сторона на період усього перебування в Республіці Хорватія фінансуватиме витрати представників Української Сторони на проживання, харчування та місцеві перевезення.

(3) Міжнародні транспортні витрати, а також витрати на страхування життя та здоров’я представників Української Сторони фінансуватимуться Українською Стороною.

Стаття 8

Представники Української Сторони при спілкуванні з представниками Хорватської Сторони використовують англійську мову.

Стаття 9

(1) Хорватська Сторона може відмовити у перебуванні представників Української Сторони у таких випадках:

a) представники Української Сторони халатно або безвідповідально ставляться до своєї діяльності;

b) представники Української Сторони не дотримуються вимог професійної етики.

(2) У випадку підтвердження фактів, викладених у пункті 1 цієї статті, відповідний підрозділ Хорватської Сторони повідомляє про це координатора, який в подальшому інформує Українську Сторону.

Стаття 10

Усі спори щодо тлумачення або застосування положень цього Протоколу вирішуватимуться шляхом проведення консультацій між Сторонами.

Стаття 11

Цей Протокол набирає чинності з дати підписання. За взаємною письмовою згодою Сторін до цього Протоколу можуть вноситися зміни і доповнення. Дія цього Протоколу може бути припинена кожною зі Сторін шляхом письмового повідомлення дипломатичними каналами. Цей Протокол втрачає чинність через три місяці з дати отримання однією зі Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про свій намір припинити дію цього Протоколу.

Учинено в м. Загребі 17 липня 2014 року та в м. Києві 30 липня 2014 року в двох примірниках, кожний українською, хорватською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У випадку виникнення будь-яких розбіжностей переважну силу матиме текст англійською мовою.

За Міністерство внутрішніх
справ України

(підпис)

АВАКОВ А.Б.


За Міністерство внутрішніх
справ Республіки Хорватія

(підпис)

Владо ДОМІНІЧвгору