Угода між Урядом України та Урядом Республіки Хорватія про співробітництво в галузі туризму
Хорватія, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 10.09.1996
Документ 191_032, чинний, поточна редакція — Підписання від 10.09.1996
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 28.04.1998. Подивитися в історії? )

УГОДА
між Урядом України та Урядом Республіки Хорватія про співробітництво в галузі туризму

Дата підписання:

10.09.1996

Дата набрання чинності для України:

28.04.1998

Уряд України та Уряд Республіки Хорватія (далі - Сторони),

керуючись взаємним бажанням розвивати і зміцнювати співробітництво в сфері туризму між двома країнами,

з метою створення сприятливих умов для розвитку міжнародних туристичних зв'язків як фактору збереження та поглиблення дружніх відносин,

бажаючи розвивати ці відносини шляхом широкого співробітництва між відповідними державними органами, національними, регіональними та іншими туристичними організаціями,

вирішили укласти цю Угоду.

Стаття 1

Сторони сприятимуть розвитку та поглибленню співробітництва в сфері туризму, збільшенню туристичного обміну з метою кращого ознайомлення з життям, історією і культурою народів своїх країн.

Співробітництво здійснюватиметься на засадах цієї Угоди і відповідно до законів, що діють на території кожної з держав.

Стаття 2

Сторони приділятимуть особливу увагу розвитку туризму в різноманітних його формах, враховуючи:

організований груповий та індивідуальний туризм;

діловий туризм;

туристичні поїздки для участі у виставках, ярмарках, культурних та спортивних заходах.

Стаття 3

Сторони у відповідності до законодавства кожної з країн сприятимуть створенню необхідних умов для встановлення і зміцнення співробітництва між українськими та хорватськими туристичними організаціями, фірмами та підприємствами, що беруть участь у розвитку міжнародного туризму.

Стаття 4

Співробітництво в межах цієї Угоди буде здійснюватись шляхом:

- проведення спільних заходів з метою обслуговування туристів;

- створення і розвитку підприємств та організацій за участю іноземних інвестицій;

- розвитку співробітництва між туристичними організаціями;

- обміну спеціалістами та експертами в сфері туризму;

- надання консультаційних послуг;

- організації виставок, ярмарків;

- інших форм співробітництва, узгоджених Сторонами.

Стаття 5

Сторони згідно з своїм національним законодавством прагнутимуть до спрощення прикордонних, митних та інших формальностей у зв'язку з взаємним туристичним обміном, а також створення умов для забезпечення безпеки туристів іншої Сторони під час перебування на своїй території.

Стаття 6

Розрахунки та платежі між туристичними організаціями Сторін будуть здійснюватись у вільно конвертованій валюті.

За домовленістю Сторін розрахунки та платежі, що стосуються туристичного обміну, можуть здійснюватися в іншій формі відповідно до національного законодавства двох держав.

Стаття 7

Сторони обмінюватимуться інформацією, що стосується туризму, з таких питань:

- законів та інших нормативних актів у сфері міжнародного туристичного співробітництва;

- законів, пов'язаних з охороною навколишнього природного середовища, культури, дотримання традицій країн;

- статистичних даних про стан туристичного ринку;

- інформації і матеріалів, що стосуються реклами, наукових досліджень (проспекти, буклети, брошури, рекламні фільми про туризм тощо).

Стаття 8

До відкриття на території однієї з Сторін інформаційних і сервісних служб інша Сторона надає допомогу в прийомі та обслуговуванні туристів.

Стаття 9

Сторони сприятимуть подальшому розвитку співробітництва між своїми керівними органами у міжнародних туристичних організаціях.

Стаття 10

Ця Угода не впливає на зобов'язання Сторін, які витікають з інших міжнародних угод.

Сторони будуть обмінюватись інформацією про всі нові міжнародні документи в галузі туризму, що стосуються інтересів другої Сторони.

Стаття 11

Ця Угода тимчасово застосовуватиметься починаючи з дня її підписання і набуде чинності на день отримання дипломатичним шляхом останнього письмового повідомлення, яким Сторони поінформують одна одну про виконання всіх умов, передбачених їхніми національними законодавствами для набуття чинності цією Угодою.

Стаття 12

Ця Угода укладається терміном на п'ять років. Її дія автоматично продовжується на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна з Сторін не повідомить іншу Сторону не пізніше, ніж за шість місяців до закінчення першого чи будь-якого наступного п'ятирічного періоду про свій намір не продовжувати її дію.

У разі припинення дії Угоди, відповідно до положень цієї Статті, будь-яка діяльність, контракт або робота, що розпочаті на основі цієї Угоди та ще тривають, будуть завершені у відповідності до цієї Угоди.

Вчинено у місті Києві 10 вересня 1996 р., у двох примірниках, українською та хорватською мовами, причому обидва тексти є автентичними.

За Уряд України


(підпис)


За Уряд Республіки
Хорватія

(підпис)вгору